POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aktualizacja: 11 marca 2021 r.
POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG EDRIVING

Wstęp

W niniejszej polityce prywatności objaśniono, w jaki sposób firma eDriving, LLC („eDriving”, „nasz”, „my” lub „nas”) wykorzystuje i przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową („witryna” lub „witryna internetowa”) dostępną pod adresem www.eDriving.com , korzystających z aplikacji Mentor® by eDriving („aplikacja Mentor”) i jej wszystkich pochodnych, lub portali Mentor® by eDriving („portal Mentor”) albo Virtual Risk Manager® („VRM”) (zbiorczo nazywanych „usługami”). Przedstawiono tu charakter przetwarzanych przez nas danych osobowych, sposób, w jaki je wykorzystujemy lub udostępniamy, dostępne dla Państwa opcje dotyczące wykorzystywania przez nas odnośnych informacji, możliwość uzyskania przez Państwa dostępu do Państwa informacji i ich aktualizacji, oraz środki podejmowane przez eDriving w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.

Gromadzone przez nas dane osobowe

W ramach niniejszej polityki prywatności używamy terminu „dane osobowe”, który oznacza informacje umożliwiające identyfikację. Zanonimizowane informacje, które nie identyfikują konkretnych użytkowników nie są „danymi osobowymi”. Jeśli korzystają Państwo z naszych usług, gromadzimy dane wysyłane do nas przez Państwa. Inne informacje związane z korzystaniem z naszych usług są gromadzone automatycznie. Korzystając z naszych usług, wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności. Możemy również wysłać odnośne powiadomienie w odpowiednim czasie lub uzyskać zgodę na określone praktyki. Możliwe jest, przykładowo, uzyskanie przez nas zgody poprzez wykorzystanie do tego celu standardowych uprawnień dostępnych na Państwa urządzeniu, na którym jest używana aplikacja Mentor.

eDriving gromadzi Państwa dane osobowe pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to zgodę jako osoba prywatna korzystająca z jednej lub większej liczby usług eDriving lub jako pracownik firmy, która zapewnia Państwu dostęp do jednej lub większej liczby usług eDriving:

 1. Dane osobowe udostępniane dobrowolnie:

Jeśli rejestrują Państwo konto, wykorzystując do tego celu jedną lub więcej naszych usług, gromadzimy Państwa dane, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail.

 1. Dane osobowe gromadzone automatycznie:

Pliki cookie, pliki dziennika i podobne technologie: Używamy plików cookie, plików dziennika, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i innych podobnych technologii do automatycznego gromadzenia danych, ich efektywniejszego wyświetlania, ulepszania usług i w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Informacje gromadzone przy użyciu tych technologii obejmują preferencje użytkownika, ustawienia komputera lub urządzenia, odsłony stron, adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, system operacyjny, nazwę dostawcy usług internetowych (ISP), strony odsyłające, strony wejścia i wyjścia, typ platformy, sygnaturę daty i czasu, a także informację, czy użytkownik wyświetlał określone komunikaty itp.  Ściśle wymagane pliki cookie są zawsze włączone; można jednak zarządzać wszystkimi innymi ustawieniami plików cookie, korzystając z naszego banera plików cookie.

Inne informacje o urządzeniu gromadzone automatycznie: Państwa urządzenie mobilne, na którym zostanie zainstalowana i aktywowana aplikacja eDrivingSM („aplikacja”), gromadzi następujące informacje.

 1. Zachowanie podczas prowadzenia pojazdu: Ta aplikacja wykorzystuje wewnętrzne czujniki Państwa urządzenia mobilnego (np. żyroskop i urządzenie do monitorowania ruchu) do gromadzenia informacji o określonych zachowaniach podczas jazdy, takich jak przyspieszenie, ostre hamowanie, pokonywania zakrętów i przekraczanie prędkości.
 2. Informacje o lokalizacji, podróży i trasie: W trakcie podróży samochodem aplikacja gromadzi informacje o położeniu i trasie w postaci sygnałów GPS.  Te informacje NIE są udostępniane Państwa firmie.
 3. Korzystanie z telefonu i jego aktywność: Aplikacja mierzy ogólną aktywność telefonu, w tym czas, gdy ekran jest włączony, wysyłanie wiadomości tekstowych, rozmowy telefoniczne i zmianę jego położenia. Aplikacja NIE rejestruje indywidualnie identyfikujących danych dotyczących użytkowania lub aktywności, takich jak naciśnięcie klawiszy, treść rozmów telefonicznych, kontakty, zdjęcia (chyba że zostały przesłane przez kierowcę) lub informacji o innych uruchomionych aplikacjach.
 4. Informacje o urządzeniu: Aplikacja gromadzi informacje dotyczące widoku strony internetowej, adresu IP, typu przeglądarki i systemu operacyjnego.

Kręgi – My Work Team Circles

Jeśli Państwa firma wyraziła zgodę na korzystanie z kręgów zespołów roboczych My Work Team Circles rozwiązania Mentor, Państwa zespół uzyska dostęp do uśrednionego wyniku z 7 dni wg punktacji za bezpieczną jazdę FICO i podsumowania zdarzeń (zaznaczonych kolorem czerwonym, pomarańczowym, zielonym – bez podanej liczby zdarzeń).  Ten krąg automatycznie obejmuje wszystkich członków zespołu, zgodnie z poleceniem administratora danych.  Aby zakończyć udostępnianie podsumowania pozostałym członkom kręgu, należy zmienić ustawienie, przechodząc do opcji „Edytuj” w górnym prawym rogu ekranu i wyłączyć współdzielenie danych.  W rezultacie wyniki będą widoczne tylko dla menedżera.

Przypomnienie o ochronie prywatności dla kierowców pracujących w systemie zmianowym

 1. Aplikacja Mentor DSP/DDP rejestruje aktywność kierowcy tylko po wybraniu przez niego opcji „Rozpocznij trasę” na początku zmiany i do momentu wybrania opcji „Zakończ trasę” po zakończeniu raportu DVCR po podróży na koniec zmiany. Aplikacja NIE rejestruje danych, w tym czynności związanych z prowadzeniem pojazdu i lokalizacji, w żadnym innym momencie.
 2. Jeśli użytkownik ZAPOMNI wykonać raport DVCR po podróży na koniec trasy, zostanie automatycznie wylogowany z aplikacji Mentor DSP/DDP o północy, co automatycznie zakończy punktowanie podróży – do tego czasu może być oceniany podczas jazdy po zakończeniu pracy!

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Państwa lub gromadzone automatycznie mogą być wykorzystywane w następujących celach:

Udostępnianie funkcji naszych aplikacji i strony internetowej oraz optymalizacja działań biznesowych, produktów i usług: Gromadzone przez nas dane umożliwiają korzystanie z oferowanych przez nas funkcji i usług. Na przykład, wykorzystujemy informacje o lokalizacji i zachowaniach kierowcy do wykonywania i udostępniania analiz, w tym obliczania i dostarczania spersonalizowanego wyniku na podstawie punktowej oceny stylu jazdy. Gromadzimy również informacje o pozytywnych i negatywnych zdarzeniach podczas jazdy. Opracowujemy dzienne, tygodniowe oraz miesięczne trendy związane z prowadzeniem pojazdu. Tworzymy ukierunkowane moduły szkoleniowe oparte na analizie zachowań kierowcy. Gromadzone informacje wykorzystujemy w celu wykonywania testów i badań, dostarczania nowych usług lub funkcji, a także poprawy ogólnego komfortu użytkowania.

Przetwarzanie płatności: Jeśli kupią Państwo prywatną subskrypcję Mentor, numer Państwa karty kredytowej zostanie użyty wyłącznie do przetworzenia płatności i nie będzie wykorzystywany do żadnych innych celów. Dane osobowe zgromadzone podczas procesu płatności, takie jak adres e-mail i numer telefonu, są używane do nawiązania z Państwem kontaktu w przypadku wystąpienia problemów z realizacją zamówienia. W razie potrzeby udostępniamy odnośne dane zewnętrznemu usługodawcy obsługującemu karty kredytowe, z którym zawarliśmy pisemną umowę, aby zagwarantować bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych i finansowych. Nie zezwalamy na ujawnienie Państwa danych osobowych lub finansowych osobom, które nie są bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie Państwa zamówienia.

Przekazywanie informacji o produktach i usługach: Spółka eDriving i jej spółki zależne lub stowarzyszone oferują dodatkowe produkty oraz usługi. Możemy przekazywać Państwu odpowiednie oferty spółek zależnych eDriving lub marek stowarzyszonych i dostawców usług, chyba że zrezygnowali Państwo z otrzymywania tego typu wiadomości.

Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi, bezpieczeństwa i ochrony praw oraz własności Państwa i innych osób: Dane osobowe gromadzone przez nas online lub za pośrednictwem aplikacji są również wykorzystywane do weryfikacji tożsamości użytkownika podczas korzystania z naszych produktów i usług, zapobiegania nadużyć i, w stosownych przypadkach, dokładnego przetwarzania.

Ogólne cele analityczne: Używamy adresów IP w celu analizowania trendów, administrowania naszymi usługami, śledzenia sposobu korzystania z naszej witryny przez klientów i gromadzenia danych demograficznych do naszego wyłącznego użytku. Adresy IP nie są powiązane z innymi danymi osobowymi i nie przechowujemy ich w naszej bazie danych. Sporadycznie, w kontaktach z dostawcami usług, podmiotami powiązanymi lub partnerami biznesowymi, możemy ujawniać zbiorcze statystyki z naszych rejestrów, które nie zawierają danych osobowych.

Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych

NIE udostępniamy danych osobowych, informacji o lokalizacji lub zachowaniach podczas prowadzenia pojazdu, z wyjątkiem wymienionych poniżej przypadków.

Pracodawcy: Jeśli prowadzą Państwo samochód w ramach swojego zatrudnienia lub umowy i korzystają z eDrivingSM na podstawie stosunku umownego między Państwa firmą lub organizacją a eDriving, Państwa wskaźnik FICO® Safe Driving Score, styl jazdy i pochodne wyniki (w tym, ale nie wyłącznie, przyspieszanie, hamowanie, pokonywanie zakrętów, prędkość i rozproszenie uwagi), postępy oraz ogólne trendy w zakresie zachowania podczas jazdy zostaną udostępnione firmie lub organizacji na warunkach umowy zawartej z firmą lub organizacją i zgodnie z ich polityką. Państwa GPS lub informacje o lokalizacji NIE będą udostępniane Państwa pracodawcy.

Rodzice/opiekunowie: W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat dane dotyczące ich zachowania podczas prowadzenia pojazdu i/lub informacje lokalizacyjne zostaną udostępnione ich rodzicom/opiekunom.

Rodzina: Jeśli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane dotyczące zachowania podczas prowadzenia pojazdu i/lub lokalizacji przekazujemy Państwa członkom rodziny, którzy również korzystają z usługi Mentor for Families.

Towarzystwo ubezpieczeniowe: Jeśli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane dotyczące zachowania podczas prowadzenia pojazdu są przekazywane towarzystwu ubezpieczeniowemu w celu otrzymania zniżek, nagród itp.

Usługodawcy zewnętrzni: Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie za Państwa zgodą, np.: imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja lub styl jazdy mogą być udostępniane jednemu lub kilku usługodawcom zewnętrznym, jak określono poniżej:

Niektóre usługi lub funkcje produktu mogą być dostarczane przez strony trzecie. Korzystając z naszej aplikacji lub innych usług, przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że eDriving może udostępniać wyżej wymienione informacje i dane stronie trzeciej, z którą eDriving pozostaje w stosunku umownym, aby umożliwić korzystanie z żądanych produktów, usług lub funkcjonalności w imieniu użytkowników lub odbiorców naszych usług. Zakres udostępniania danych może obejmować, np. zewnętrznych partnerów weryfikujących, takich jak organy wydające zezwolenia, firmy zarządzające flotą, towarzystwa ubezpieczeniowe, którym są przekazywane informacje w celu uwierzytelnienia użytkowników i hostowanych rozwiązań call center dla telekomunikacji (w tym czaty i poczta elektroniczna) oraz usług monitorowania połączeń. Kolejnym przykładem jest udostępnianie Państwa danych osobowych różnym organizatorom kursów, z którymi zawieramy umowy na prowadzenie szkoleń i przyznawanie certyfikatów. Mają oni dostęp do naszej bazy danych, co umożliwia im udzielenie wsparcia uczestnikom szkoleń w ich krajach, drukowanie odnośnych certyfikatów i/lub zgłaszanie wyników ukończenia szkolenia organom nadzorującym.

Państwa dane osobowe mogą być anonimowo zestawiane w naszej punktacji i innych modelach bezpiecznej jazdy w celu poprawienia naszej zdolności oceny zachowania podczas prowadzenia pojazdu. Modele te mogą być udostępniane naszym klientom lub innym stronom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto, eDriving może sprzedawać bądź kupować inne firmy lub podmioty. W przypadku tego typu transakcji Państwa dane osobowe mogą stanowić aktywa biznesowe.

Zgodność z przepisami dotyczącymi prawnie wymaganego ujawnienia informacji i lub egzekwowania praw: Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników. Jednak możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawnych lub, gdy działając w dobrej wierze uznajemy, że jest to konieczne dla zachowania zgodności z prawem w przypadku dochodzenia mającego na celu egzekwowanie praw, bieżącego postępowania sądowego, nakazu lub procesu sądowego albo jest w inny sposób wymagane przez przepisy prawne, zgodnie z poleceniem administratora danych.

Przeniesienie własności firmy: Zastrzegamy sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych w przypadku potencjalnej bądź faktycznej sprzedaży albo całościowego bądź częściowego przeniesienia własności naszej firmy lub aktywów. Po powzięciu przez Państwa wiadomości o takiej sprzedaży lub przeniesieniu własności, mogą się Państwo skontaktować z podmiotem, któremu przekazaliśmy Państwa dane osobowe, w przypadku pytań dotyczących ich przetwarzania.

Ochrona danych osobowych i zarządzanie nimi

Bezpieczeństwo: Jeśli posiadają Państwo nazwę użytkownika i hasło do którejkolwiek z naszych usług, są Państwo zobowiązani do zachowania hasła w tajemnicy. Nie należy nikomu ujawniać swojego hasła. eDriving nie zażąda jego podania w niezamówionej rozmowie telefonicznej lub e-mailu. Ponadto należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności przy korzystaniu w miejscach publicznych z komputera, który nie należy do Państwa. Zobowiązujemy się do przechowywania przekazanych nam danych osobowych w bezpieczny sposób, w związku z czym wdrożyliśmy odpowiednią politykę w zakresie bezpieczeństwa informacji, procesy oraz środki techniczne w celu ochrony pozostających pod naszą kontrolą danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieautoryzowaną modyfikacją i bezprawnym zniszczeniem bądź przypadkową utratą. Stosujemy przy tym niżej wymienione rozwiązania:

 • Szyfrowanie i zabezpieczenie wszystkich danych osobowych przesyłanych za pomocą Hyper Text Transfer Protocol Secured (HTTPS) i nieużywanych (szyfrowanie minimum 256-bitowe);
 • Dostęp online do usług VRM i Mentor® wyłącznie za pośrednictwem protokołu HTTPS;
 • Kilka poziomów zabezpieczeń, w tym monitoring CCTV, ograniczenie dostępu i zamykane szafy na dokumenty;
 • Monitoring 24/7 i ochrona przed włamaniem;
 • Regularnie planowane testy bezpieczeństwa;
 • Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO27001 i regularne audyty (wykonywane wewnętrznie, jak również przez podmioty zewnętrzne);
 • Ścisłe procedury stosowane przez pracowników w zakresie ochrony danych, w tym weryfikacja i szkolenia personelu;
 • Umowne zobowiązanie wszystkich naszych partnerów, pracowników, kontrahentów i usługodawców mających dostęp do danych osobowych i zaangażowanych w ich przetwarzanie do przestrzegania poufności danych osobowych.

Przechowywanie danych:  Dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową przechowujemy przez co najmniej [three (3)] lata od daty naszej ostatniej interakcji lub przez dłuższy okres, jeśli wymagają tego przepisy prawne. W przypadku użytkowników usług informacje dotyczące korzystania z usług, takie jak zachowanie podczas prowadzenia pojazdu, przechowujemy przez co najmniej siedem (7) lat od daty naszej ostatniej interakcji lub przez dłuższy okres, jeśli wymagają tego przepisy prawne.

Dostęp do danych osobowych i zarządzanie nimi: Ustawienia Państwa konta umożliwiają dostęp do danych osobowych, jak również ich zmianę i usunięcie. Można, np. edytować lub usuwać dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail i hasło. Ponadto, jeśli są Państwo rodzicami lub opiekunami osoby niepełnoletniej korzystającej z jednej lub większej liczby usług, mogą się Państwo zapoznać z jej danymi i żądać ich aktualizacji lub usunięcia, wysyłając wniosek za pomocą naszego bezpiecznego formularza .

Łącza do innych stron internetowych

Dla Państwa wygody usługi eDriving mogą zawierać łącza do innych stron internetowych. Niektóre z nich są administrowane przez firmę eDriving lub w jej imieniu, podczas gdy inne nie są z nią powiązane. eDriving nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności lub zawartość powiązanych witryn, które nie są administrowane przez eDriving, a niniejsze zasady ochrony prywatności nie mają do nich zastosowania. Należy sprawdzić politykę ochrony danych osobowych każdej powiązanej witryny.

Specjalne powiadomienie – Kalifornia

Powiadomienie dla mieszkańców stanu Kalifornia: Ustęp 1798.83 Kodeksu Cywilnego. Prawo stanu Kalifornia wymaga od nas poinformowania jego mieszkańców, którzy podali nam dane osobowe, że mogą zażądać od nas informacji o naszych ujawnieniach stronom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego. W tym celu należy się z nami skontaktować pod adresem: Privacy@eDriving.com , wpisując w temacie e-maila „California Privacy Rights” (prawa dotyczące ochrony prywatności w stanie Kalifornia).

Pozyskiwanie informacji od dzieci: Nie gromadzimy, nie przechowujemy ani nie wykorzystujemy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia i żadna część strony internetowej lub aplikacji nie jest do nich skierowana. Jeśli dowiedzą się Państwo, że Państwa dziecko przekazało nam dane osobowe bez Państwa zgody, można nas o tym fakcie powiadomić, korzystając z poniższych danych kontaktowych. W przypadku, gdy dowiemy się, że pozyskaliśmy jakiekolwiek dane osobowe od dzieci poniżej 13 roku życia, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji. Rodzic lub opiekun korzystający z aplikacji Mentor® for Families może zarejestrować dziecko, które ukończyło 14 lat, aby umożliwić mu zapoznanie się z ofertą naszych kursów lub uczestnictwo w jednym z nich.

Powiadomienie dotyczące wiadomości kierowanych do Państwa przez eDriving: eDriving może wysłać Państwu jedną lub więcej z następujących wiadomości:

Informacje o postępie realizacji naszych usług w wysyłanych co tydzień i co miesiąc e-mailach i/lub wiadomościach tekstowych lub podawane w aplikacji.

Transakcyjne wiadomości e-mail: Nasze produkty, usługi i kursy są dostosowane do generowania, w określonych odstępach czasu, powiadomień z informacjami o hasłach, ukończeniu kursu, z przypomnieniami, potwierdzeniami transakcji, aktualizacjami niniejszej polityki prywatności (jeśli zdecydujemy się na taki sposób przekazywania powiadomień). Te wiadomości e-mail dotyczą wyłącznie produktów oraz usług oferowanych i subskrybowanych na stronie internetowej lub w ramach innych usług.

E-maile z powiadomieniami dla rodziców: Jeśli użytkownik jest nastoletnim lub początkującym kierowcą (ma nie mniej niż 14, ale nie więcej niż 18 lat) używającym aplikacji Mentor® for Families i chce korzystać z usług, musimy otrzymać zgodę jego rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo i przekazanie nam danych osobowych niezbędnych do przetwarzania rejestracji (takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail).

E-maile informacyjne i marketingowe: Co pewien czas przekazujemy wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aktualności i oferty promocyjne firmy eDriving oraz oferty produktów i usług spółek zależnych. Mają Państwo prawo w dowolnym czasie zabronić nam kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych. Mogą Państwo zrezygnować ze wszystkich wiadomości e-mail marketingowych i newslettera, klikając na łączu „Anuluj subskrypcję” dostępnym na dole wiadomości lub, kontaktując się z nami bezpośrednio za pomocą poniższych danych kontaktowych. Jeśli zwrócą się do nas Państwo z wnioskiem o usunięcie nazwy/imienia i nazwiska oraz adresu z wiadomości e-mail marketingowych i newslettera, zachowamy Państwa nazwę/imię i nazwisko w pliku „Nie kontaktować się”, aby zagwarantować spełnienie Państwa żądania, jednak jego przetworzenie może potrwać do 10 dni. Proszę pamiętać, że jeśli cofną Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail wysyłanych przez eDriving, nadal będą Państwo otrzymywać od eDriving e-maile transakcyjne z istotnymi informacjami.

Powiadomienie dla osób fizycznych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Niniejsza sekcja ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych korzystających z naszych usług lub uzyskujących do nich dostęp, które w czasie gromadzenia danych przebywają na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Szwajcarii (zwanych łącznie „wyznaczonymi krajami”).

Możemy Państwa poprosić o podanie kraju, w którym Państwo przebywają w czasie korzystania z naszych usług lub uzyskiwania do nich dostępu. Mamy również możliwość określenia kraju Państwa pobytu na podstawie Państwa adresu IP. Jeśli kierujemy się Państwa adresem IP, nie możemy stosować warunków określonych w tej sekcji do osób fizycznych, które maskują lub w inny sposób ukrywają przed nami informacje o aktualnym miejscu pobytu, aby nie ujawniać się w wyznaczonych krajach. Jeżeli którykolwiek z warunków zawartych w niniejszej sekcji jest sprzeczny z innymi warunkami niniejszej polityki, warunki przedstawione w tej sekcji mają zastosowanie do osób fizycznych w wyznaczonych krajach.

Podstawa prawna. W powyższych sekcjach wyjaśniamy sposoby, w jakie dane osobowe użytkowników są gromadzone i wykorzystywane przez eDriving samodzielnie lub na potrzeby stron trzecich. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie (1) za Państwa zgodą; (2) w celu dotrzymania warunków umowy zawartej pomiędzy Państwem a nami; (3) w celu spełnienia obowiązku prawnego lub (4) w przypadku, gdy mamy w tym uzasadniony interes, równoważąc go przy tym z Państwa interesami i podstawowymi prawami.

Przetwarzanie bazuje na naszych zobowiązaniach umownych lub jest wykonywane na żądanie osoby fizycznej przed zawarciem umowy.

 • Dostarczanie usług, zgodnie z poleceniem administratora danych
 • Odpowiedź na zapytania użytkowników
 • Udzielenie wsparcia klientom
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa usług
 • Egzekwowanie warunków i praw wynikających z umów
 • Udostępnianie danych podmiotom powiązanym z eDriving
 • Udostępnianie danych naszym usługodawcom, partnerom biznesowym i innym podmiotom

Przy przetwarzaniu danych kierujemy się naszym uzasadnionym interesem, jakim jest lepsze zrozumienie potrzeb użytkownika, utrzymanie i poprawa dokładności przechowywanych przez nas informacji o użytkowniku oraz lepsza promocja lub optymalizacja naszych usług.

 • Personalizacja doświadczeń w zakresie usług
 • Badania i rozwój
 • Udostępnianie danych w związku z reorganizacją firmy

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla przestrzegania naszych zobowiązań prawnych.

 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa usług
 • Udostępnienie danych na podstawie wniosków o egzekwowanie prawa
 • Egzekwowanie warunków i praw wynikających z umów

Marketing. Z osobami fizycznymi przebywającymi w wyznaczonych krajach będziemy się kontaktować wyłącznie drogą elektroniczną (w tym e-mailem lub przez SMS), kierując się naszym uzasadnionym interesem, zgodnie z obowiązującym prawem lub za zgodą osoby fizycznej. W przypadku, gdy powołujemy się na uzasadniony interes, będziemy wysyłać Państwu tylko informacje na temat naszych usług podobnych do tych, które były już przedmiotem negocjacji lub sprzedaży na Państwa rzecz.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na to, abyśmy wykorzystywali Państwa dane osobowe w ten sposób, należy kliknąć umieszczone w e-mailach łącze lub wysłać wniosek za pomocą naszego bezpiecznego formularza albo e-mail na adres Privacy@eDriving.com. W dowolnym czasie można bezpłatnie zgłosić sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego.

Prawa osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług gwarantujemy Państwu niżej opisane prawa. Możemy ograniczyć Państwa wnioski o przyznanie poszczególnych praw, w przypadku gdy: (a) odmowa dostępu jest wymagana lub dopuszczona przez prawo; (b) przyznanie dostępu miałoby negatywny wpływ na prywatność innych osób; (c) konieczna jest ochrona naszych praw i własności; bądź (d) wniosek jest niepoważny lub uciążliwy.

Gdy otrzymamy od Państwa indywidualny wniosek o przyznanie praw, możemy starać się zweryfikować Państwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Dostęp, korekta, usunięcie. Mają Państwu prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty, aktualizacji lub usunięcia w określonych okolicznościach.

Sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych. Mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zażądać od nas ograniczenia ich przetwarzania lub umożliwienia ich przeniesienia.

Prawo do cofnięcia zgody. W dowolnym momencie mają Państwo prawo do wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, prosimy o kontakt pod adresem Privacy@eDriving.com.

Prawo do złożenia zażalenia. Jeśli uważają Państwo, że ograniczyliśmy lub naruszyliśmy Państwa prawo do prywatności zgodnie rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE, prosimy o kontakt pod adresem Privacy@eDriving.com , abyśmy mogli bezpośrednio rozstrzygnąć spór.  Jako podmiot danych w Unii Europejskiej mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego znajdującego się w państwie członkowskim, które jest miejscem Państwa zwykłego pobytu, pracy lub domniemanego naruszenia przepisów.

Powiadomienie dla osób fizycznych z Wielkiej Brytanii

Niniejsza sekcja ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych korzystających z naszych usług lub uzyskujących do nich dostęp, które w czasie gromadzenia danych przebywają na terenie Wielkiej Brytanii.

Możemy Państwa poprosić o podanie kraju, w którym Państwo przebywają w czasie korzystania z naszych usług lub uzyskiwania do nich dostępu. Mamy również możliwość określenia kraju Państwa pobytu na podstawie Państwa adresu IP. Jeśli kierujemy się Państwa adresem IP, nie możemy stosować warunków określonych w tej sekcji do osób fizycznych, które maskują lub w inny sposób ukrywają przed nami informacje o aktualnym miejscu pobytu, aby nie ujawniać się w Wielkiej Brytanii. Jeżeli którykolwiek z warunków zawartych w niniejszej sekcji jest sprzeczny z innymi warunkami niniejszej polityki, warunki przedstawione w tej sekcji mają zastosowanie do osób fizycznych w Wielkiej Brytanii.

Podstawa prawna. W powyższych sekcjach wyjaśniamy sposoby, w jakie dane osobowe użytkowników są gromadzone i wykorzystywane przez eDriving samodzielnie lub na potrzeby stron trzecich. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie (1) za Państwa zgodą; (2) w celu dotrzymania warunków umowy zawartej pomiędzy Państwem a nami; (3) w celu spełnienia obowiązku prawnego lub (4) w przypadku, gdy mamy w tym uzasadniony interes, równoważąc go przy tym z Państwa interesami i podstawowymi prawami.

Przetwarzanie bazuje na naszych zobowiązaniach umownych lub jest wykonywane na żądanie osoby fizycznej przed zawarciem umowy.

 • Dostarczanie usług zgodnie z poleceniem administratora danych
 • Odpowiedź na zapytania użytkowników
 • Udzielenie wsparcia klientom
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa usług
 • Egzekwowanie warunków i praw wynikających z umów
 • Udostępnianie danych podmiotom powiązanym z eDriving
 • Udostępnianie danych naszym usługodawcom, partnerom biznesowym i innym podmiotom

Przy przetwarzaniu danych kierujemy się naszym uzasadnionym interesem, jakim jest lepsze zrozumienie potrzeb użytkownika, utrzymanie i poprawa dokładności przechowywanych przez nas informacji o użytkowniku oraz lepsza promocja lub optymalizacja naszych usług.

 • Personalizacja doświadczeń w zakresie usług
 • Badania i rozwój
 • Udostępnianie danych w związku z reorganizacją firmy

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla przestrzegania naszych zobowiązań prawnych.

 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa usług
 • Udostępnienie danych na podstawie wniosków o egzekwowanie prawa
 • Egzekwowanie warunków i praw wynikających z umów

Marketing. Z osobami fizycznymi przebywającymi w Wielkiej Brytanii będziemy się kontaktować wyłącznie drogą elektroniczną (w tym e-mailem lub przez SMS), kierując się naszym uzasadnionym interesem, zgodnie z obowiązującym prawem i/lub za zgodą osoby fizycznej. W przypadku, gdy powołujemy się na uzasadniony interes, będziemy wysyłać Państwu tylko informacje na temat naszych usług podobnych do tych, które były już przedmiotem negocjacji lub sprzedaży na Państwa rzecz.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na to, abyśmy wykorzystywali Państwa dane osobowe w ten sposób, należy kliknąć umieszczone w e-mailach łącze lub wysłać wniosek za pomocą naszego bezpiecznego formularza albo e-mail na adres Privacy@eDriving.com. W dowolnym czasie można bezpłatnie zgłosić sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego.

Prawa osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług gwarantujemy Państwu niżej opisane prawa. Możemy ograniczyć Państwa wnioski o przyznanie poszczególnych praw, w przypadku gdy: (a) odmowa dostępu jest wymagana lub dopuszczona przez prawo; (b) przyznanie dostępu miałoby negatywny wpływ na prywatność innych osób; (c) konieczna jest ochrona naszych praw i własności; bądź (d) wniosek jest niepoważny lub uciążliwy.

Gdy otrzymamy od Państwa indywidualny wniosek o przyznanie praw, możemy starać się zweryfikować Państwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Dostęp, korekta, usunięcie. Mają Państwu prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty, aktualizacji lub usunięcia w określonych okolicznościach.

Sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych. Mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zażądać od nas ograniczenia ich przetwarzania lub umożliwienia ich przeniesienia.

Prawo do cofnięcia zgody. W dowolnym momencie mają Państwo prawo do wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, prosimy o kontakt pod adresem Privacy@eDriving.com.

Prawo do złożenia zażalenia. Jeśli uważają Państwo, że ograniczyliśmy lub naruszyliśmy Państwa prawo do prywatności zgodnie z brytyjskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub ustawą o ochronie danych, prosimy o kontakt pod adresem Privacy@eDriving.com , abyśmy mogli bezpośrednio rozstrzygnąć spór.  Jako podmiot danych w Wielkiej Brytanii mają Państwo również prawo do złożenia skargi do Biura Komisarza ds. Informacji. https://ico.org.uk/

Jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub korzystania z naszych usług prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty konwencjonalnej lub elektronicznej, jak wskazano poniżej:

Ameryka Północna i Południowa, Kanada, Azja i Pacyfik oraz Karaiby:

eDriving LLC
211 Bayberry Drive, Suites 1 D, E & F
Cape May Court House, New Jersey, 08210.
UNITED STATES OF AMERICA
E-mail: Privacy@eDriving.com

Wielka Brytania, Europa, Afryka i Bliski Wschód:

eDriving Limited
Pennine Business Park
9 Longbow Close
Huddersfield, HD2 1GQ, England, UNITED KINGDOM
E-mail: Privacy@eDriving.com

Europa

eDriving Europe Limited
1F North Valley Business Centre
Mallow Road
Cork
T23 KH58
Irlandia
E-mail: Privacy@eDriving.com

Zmiany w naszej polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Data publikacji jest podana na górze tej strony. Nowa polityka prywatności nie będzie stosowana z mocą wsteczną. Będziemy wykorzystywać informacje zgodnie z polityką prywatności, na podstawie której je zgromadzono.