POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aktualizacja: 23 czerwca 2019 r. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG EDRIVING

Wstęp

W niniejszej polityce prywatności objaśniono, w jaki sposób firma eDriving, LLC („eDriving”, „nasz”, „my” lub „nas”) wykorzystuje i przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową („witryna” lub „witryna internetowa”) dostępną pod adresem www.eDriving.com, korzystających z aplikacji Mentor® by eDriving („aplikacja Mentor”) lub portali Mentor® by eDriving („portal Mentor”) albo Virtual Risk Manager® („VRM”) (zbiorczo nazywanych „usługami”).  Przedstawiono tu charakter przetwarzanych przez nas danych osobowych, sposób, w jaki je wykorzystujemy lub udostępniamy, dostępne dla Państwa opcje dotyczące wykorzystywania przez nas odnośnych informacji, możliwość uzyskania przez Państwa dostępu do Państwa informacji i ich aktualizacji, oraz środki podejmowane przez eDriving w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.  

Gromadzone przez nas dane osobowe

W ramach niniejszej polityki prywatności używamy terminu „dane osobowe”, który oznacza informacje umożliwiające identyfikację. Zanonimizowane informacje, które nie identyfikują konkretnych użytkowników nie są „danymi osobowymi”.  Jeśli korzystają Państwo z naszych usług, gromadzimy dane wysyłane do nas przez Państwa. Inne informacje związane z korzystaniem z naszych usług są gromadzone automatycznie. Korzystając z naszych usług, wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności.  Możemy również wysłać odnośne powiadomienie w odpowiednim czasie lub uzyskać zgodę na określone praktyki. Możliwe jest, przykładowo, uzyskanie przez nas zgody poprzez wykorzystanie do tego celu standardowych uprawnień dostępnych na Państwa urządzeniu, na którym jest używana aplikacja Mentor.

eDriving gromadzi Państwa dane osobowe pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to zgodę jako osoba prywatna korzystająca z jednej lub większej liczby usług eDriving lub jako pracownik firmy, która zapewnia Państwu dostęp do jednej lub większej liczby usług eDriving:  

 

 • Dane osobowe udostępniane dobrowolnie:

 

Jeśli rejestrują Państwo konto, wykorzystując do tego celu jedną lub więcej naszych usług, gromadzimy Państwa dane, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail.  Ponadto, w przypadku użytkowników korzystających z usługi, która wymaga indywidualnych płatności, np. Mentor for FamiliesSM, gromadzimy informacje dotyczące płatności, w tym: imię i nazwisko, numer karty kredytowej lub debetowej albo inny numer karty, datę ważności karty, kod CVV karty, adres do faktury oraz kod pocztowy.

 

 • Dane osobowe gromadzone automatycznie:

 

Pliki cookie, pliki dziennika i podobne technologie: Używamy plików cookie, plików dziennika, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i innych podobnych technologii do automatycznego gromadzenia danych, ich efektywniejszego wyświetlania, ulepszania usług i w celu zapewnienia bezpieczeństwa.  Informacje gromadzone przy użyciu tych technologii obejmują preferencje użytkownika, ustawienia komputera lub urządzenia, odsłony stron, adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, system operacyjny, nazwę dostawcy usług internetowych (ISP), strony odsyłające, strony wejścia i wyjścia, typ platformy, sygnaturę daty i czasu, a także informację, czy użytkownik wyświetlał określone komunikaty itp.  Więcej informacji na temat tych technologii oraz sposobów zarządzania plikami cookie i ich usuwania można znaleźć w naszych Informacjach o wykorzystywaniu plików cookie. Aktualnie NIE akceptujemy żądań wyłączenia opcji „Nie śledź” ani w żaden sposób nie zmieniamy naszych usług lub praktyk informacyjnych po otrzymaniu z Państwa przeglądarki żądania „Nie śledź”.  

Inne informacje o urządzeniu gromadzone automatycznie: Państwa urządzenie mobilne, na którym zostanie zainstalowana i aktywowana aplikacja Mentor by eDrivingSM („aplikacja”), gromadzi następujące informacje. 

 1. Zachowanie podczas prowadzenia pojazdu: Ta aplikacja wykorzystuje wewnętrzne czujniki Państwa urządzenia mobilnego (np. żyroskop i urządzenie do monitorowania ruchu) do gromadzenia informacji o określonych zachowaniach podczas jazdy, takich jak przyspieszenie, ostre hamowanie, pokonywania zakrętów i prędkość.  
 2. Informacje o lokalizacji, podróży i trasie: W trakcie podróży samochodem aplikacja gromadzi informacje o położeniu i trasie w postaci sygnałów GPS.
 3. Korzystanie z telefonu i jego aktywność: Aplikacja mierzy ogólną aktywność telefonu, w tym czas, gdy ekran jest włączony, wysyłanie wiadomości tekstowych, rozmowy telefoniczne i zmianę jego położenia.  Aplikacja NIE rejestruje indywidualnie identyfikujących danych dotyczących użytkowania lub aktywności, takich jak naciśnięcie klawiszy, treść rozmów telefonicznych, kontakty, zdjęcia lub inne uruchomione aplikacje.
 4. Informacje o urządzeniu: Aplikacja gromadzi informacje dotyczące widoku strony internetowej, adresu IP, typu przeglądarki i systemu operacyjnego.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Państwa lub gromadzone automatycznie mogą być wykorzystywane w następujących celach:

Udostępnianie funkcji naszych aplikacji i strony internetowej oraz optymalizacja działań biznesowych, produktów i usług: Gromadzone przez nas dane umożliwiają korzystanie z oferowanych przez nas funkcji i usług. Na przykład, wykorzystujemy informacje o lokalizacji i zachowaniach kierowcy do wykonywania i udostępniania analiz, w tym obliczania i dostarczania spersonalizowanego wyniku na podstawie punktowej oceny stylu jazdy. Gromadzimy również informacje o pozytywnych i negatywnych zdarzeniach podczas jazdy. Opracowujemy dzienne, tygodniowe oraz miesięczne trendy związane z prowadzeniem pojazdu. Tworzymy ukierunkowane moduły szkoleniowe oparte na analizie zachowań kierowcy. Gromadzone informacje wykorzystujemy w celu wykonywania testów i badań, dostarczania nowych usług lub funkcji, a także poprawy ogólnego komfortu użytkowania.  

Przetwarzanie płatności: Numery kart kredytowych służą wyłącznie do przetwarzania płatności i nie są wykorzystywane w innych celach. Dane osobowe zgromadzone podczas procesu płatności, takie jak adres e-mail i numer telefonu, są używane do nawiązania z Państwem kontaktu w przypadku wystąpienia problemów z realizacją zamówienia.  W razie potrzeby udostępniamy odnośne dane zewnętrznemu usługodawcy obsługującemu karty kredytowe, z którym zawarliśmy pisemną umowę, aby zagwarantować bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych i finansowych. Nie zezwalamy na ujawnienie Państwa danych osobowych lub finansowych osobom, które nie są bezpośrednio zaangażowane w przetwarzanie Państwa zamówienia.

Przekazywanie informacji o produktach i usługach: Spółka eDriving i jej spółki zależne lub stowarzyszone oferują dodatkowe produkty oraz usługi.  Możemy przekazywać Państwu odpowiednie oferty spółek zależnych eDriving lub marek stowarzyszonych i dostawców usług, chyba że zrezygnowali Państwo z otrzymywania tego typu wiadomości.

Zapewnienie zgodności z przepisami prawnym, bezpieczeństwa i ochrony praw oraz własności Państwa i innych osób:  Dane osobowe gromadzone przez nas online lub za pośrednictwem aplikacji są również wykorzystywane do weryfikacji tożsamości użytkownika podczas korzystania z naszych produktów i usług, zapobiegania nadużyć i, w stosownych przypadkach, dokładnego przetwarzania.

 

Ogólne cele analityczne: Używamy adresów IP w celu analizowania trendów, administrowania naszymi usługami, śledzenia ruchów klientów i gromadzenia danych demograficznych do naszego wyłącznego użytku. Adresy IP nie są powiązane z innymi danymi osobowymi i nie przechowujemy ich w naszej bazie danych. Sporadycznie, w kontaktach z dostawcami usług, podmiotami powiązanymi lub partnerami biznesowymi, możemy ujawniać zbiorcze statystyki z naszych rejestrów, które nie zawierają danych osobowych.

Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych

NIE udostępniamy danych osobowych, informacji o lokalizacji lub zachowaniach podczas prowadzenia pojazdu, z wyjątkiem wymienionych poniżej przypadków: 

Usługodawcy zewnętrzni: Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie za Państwa zgodą, np.: imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja lub styl jazdy mogą być udostępniane jednemu lub kilku usługodawcom zewnętrznym, jak określono poniżej:

Niektóre usługi lub funkcje produktu mogą być dostarczane przez strony trzecie. Korzystając z naszej aplikacji lub innych usług, przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że eDriving może udostępniać wyżej wymienione informacje i dane stronie trzeciej, z którą eDriving pozostaje w stosunku umownym, aby umożliwić korzystanie z żądanych produktów, usług lub funkcjonalności w imieniu użytkowników lub odbiorców naszych usług.  Zakres udostępniania danych może obejmować, np. zewnętrznych partnerów weryfikujących, którym są przekazywane informacje w celu uwierzytelnienia użytkowników i hostowanych rozwiązań call center dla telekomunikacji (w tym czaty i poczta elektroniczna) oraz usług monitorowania połączeń. Kolejnym przykładem jest udostępnianie Państwa danych osobowych różnym organizatorom kursów, z którymi zawieramy umowy na prowadzenie szkoleń i przyznawanie certyfikatów. Mają oni dostęp do naszej bazy danych, co umożliwia im udzielenie wsparcia uczestnikom szkoleń w ich krajach, drukowanie odnośnych certyfikatów i/lub zgłaszanie wyników ukończenia szkolenia organom nadzorującym.

Państwa dane osobowe mogą być anonimowo zestawiane w naszej punktacji i innych modelach bezpiecznej jazdy w celu poprawienia naszej zdolności oceny zachowania podczas prowadzenia pojazdu. Modele te mogą być udostępniane naszym klientom lub innym stronom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto, eDriving może sprzedawać bądź kupować inne firmy lub podmioty. W przypadku tego typu transakcji Państwa dane osobowe mogą stanowić aktywa biznesowe.

Pracownicy: Jeśli prowadzą Państwo samochód w ramach swojego zatrudnienia i korzystają z eDrivingSM na podstawie stosunku umownego między Państwa firmą lub organizacją a eDriving, Państwa wskaźnik FICO® Safe Driving Score, styl jazdy i pochodne wyniki (w tym, ale nie wyłącznie, przyspieszanie, hamowanie, pokonywanie zakrętów, prędkość i rozproszenie uwagi), postępy oraz ogólne trendy w zakresie zachowania podczas jazdy zostaną udostępnione firmie lub organizacji na warunkach umowy zawartej z firmą lub organizacją i zgodnie z ich polityką. Państwa GPS lub informacje o lokalizacji NIE będą udostępniane Państwa pracodawcy.

Rodzice/opiekunowie: W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat dane dotyczące ich zachowania podczas prowadzenia pojazdu i/lub informacje lokalizacyjne zostaną udostępniona ich rodzicom/opiekunom.

Rodzina: Jeśli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane dotyczące zachowania podczas prowadzenia pojazdu i/lub lokalizacji przekazujemy Państwa członkom rodziny, którzy również korzystają z usługi Mentor for Families.

Towarzystwo ubezpieczeniowe: Jeśli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane dotyczące zachowania podczas prowadzenia pojazdu są przekazywane towarzystwu ubezpieczeniowemu w celu otrzymania zniżek, nagród itp.

Zgodność z przepisami dotyczącymi prawnie wymaganego ujawnienia informacji i lub egzekwowania praw: Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników. Jednak możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawnych lub, gdy działając w dobrej wierze uznajemy, że jest to konieczne dla zachowania zgodności z prawem w przypadku dochodzenia mającego na celu egzekwowanie praw, bieżącego postępowania sądowego, nakazu lub procesu sądowego albo jest w inny sposób wymagane przez przepisy prawne.

Przeniesienie własności firmy: Zastrzegamy sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych w przypadku potencjalnej bądź faktycznej sprzedaży albo całościowego bądź częściowego przeniesienia własności naszej firmy lub aktywów.  Po powzięciu przez Państwa wiadomości o takiej sprzedaży lub przeniesieniu własności, mogą się Państwo skontaktować z podmiotem, któremu przekazaliśmy Państwa dane osobowe, w przypadku pytań dotyczących ich przetwarzania.

Ochrona danych osobowych i zarządzanie nimi

Bezpieczeństwo: Jeśli posiadają Państwo nazwę użytkownika i hasło do którejkolwiek z naszych usług, są Państwo zobowiązani do zachowania hasła w tajemnicy. Nie należy nikomu ujawniać swojego hasła. eDriving nie zażąda jego podania w niezamówionej rozmowie telefonicznej lub e-mailu. Ponadto należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności przy korzystaniu w miejscach publicznych z komputera, który nie należy do Państwa. Zobowiązujemy się do przechowywania przekazanych nam danych osobowych w bezpieczny sposób, w związku z czym wdrożyliśmy odpowiednią politykę w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz środki techniczne w celu ochrony pozostających pod naszą kontrolą danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieautoryzowaną modyfikacją i bezprawnym zniszczeniem bądź przypadkową utratą. Stosujemy przy tym niżej wymienione rozwiązania: 

 • Szyfrowanie i zabezpieczenie wszystkich przesyłanych i nieużywanych danych osobowych (szyfrowanie minimum 256-bitowe);
 • Dostęp online do usług VRM i Mentor® wyłącznie za pośrednictwem protokołu HTTPS;
 • Kilka poziomów zabezpieczeń, w tym monitoring CCTV, ograniczenie dostępu i zamykane szafy na dokumenty;
 • Monitoring 24/7 i ochrona przed włamaniem;
 • Regularnie planowane testy bezpieczeństwa;
 • Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO27001 i regularne audyty (wykonywane wewnętrznie, jak również przez podmioty zewnętrzne); 
 • Ścisłe procedury stosowane przez pracowników w zakresie ochrony danych, w tym weryfikacja i szkolenia personelu;
 • Umowne zobowiązanie wszystkich naszych partnerów, pracowników, kontrahentów i usługodawców mających dostęp do danych osobowych i zaangażowanych w ich przetwarzanie do przestrzegania poufności danych osobowych.

Przechowywanie danych: Informacje o Państwa koncie przechowujemy przez cały okres aktywności konta.  Dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową przechowujemy przez co najmniej [trzy (3)] lata od daty naszej ostatniej interakcji lub przez dłuższy okres, jeśli wymagają tego przepisy prawne.  W przypadku użytkowników usług informacje dotyczące korzystania z usług, takie jak zachowanie podczas prowadzenia pojazdu, przechowujemy przez co najmniej [siedem (7)] lat od daty naszej ostatniej interakcji lub przez dłuższy okres, jeśli wymagają tego przepisy prawne. 

Dostęp do danych osobowych i zarządzanie nimi: Ustawienia Państwa konta umożliwiają dostęp do danych osobowych, jak również ich zmianę i usunięcie.  Można, np. edytować lub usuwać dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail i hasło. Ponadto, jeśli są Państwo rodzicami lub opiekunami osoby niepełnoletniej korzystającej z jednej lub większej liczby usług, mogą się Państwo zapoznać z jej danymi i żądać ich aktualizacji lub usunięcia, wysyłając podpisany wniosek, w którym należy podać adres e-mail Państwa oraz adres e-mail, datę urodzenia i imię osoby niepełnoletniej. Należy przy tym skorzystać z poniższych danych kontaktowych.  

Łącza do innych stron internetowych  

Dla Państwa wygody usługi eDriving mogą zawierać łącza do innych stron internetowych. Niektóre z nich są administrowane przez firmę eDriving lub w jej imieniu, podczas gdy inne nie są z nią powiązane. eDriving nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności lub zawartość powiązanych witryn, które nie są administrowane przez eDriving, a niniejsze zasady ochrony prywatności nie mają do nich zastosowania.

Specjalne powiadomienia

Powiadomienie dla mieszkańców stanu Kalifornia: Ustęp 1798.83 Kodeksu Cywilnego. Prawo stanu Kalifornia wymaga od nas poinformowania jego mieszkańców, którzy podali nam dane osobowe, że mogą zażądać od nas informacji o naszych ujawnieniach stronom trzecim (w tym podmiotom powiązanym GT) na potrzeby marketingu bezpośredniego. W tym celu należy się z nami skontaktować pod adresem: Privacy@eDriving.com, wpisując w temacie e-maila „California Privacy Rights” (prawa dotyczące ochrony prywatności w stanie Kalifornia).

Pozyskiwanie informacji od dzieci: Nie gromadzimy, nie przechowujemy ani nie wykorzystujemy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia i żadna część strony internetowej lub aplikacji nie jest do nich skierowana. Jeśli dowiedzą się Państwo, że Państwa dziecko przekazało nam dane osobowe bez Państwa zgody, można nas o tym fakcie powiadomić, korzystając z poniższych danych kontaktowych. W przypadku, gdy dowiemy się, że pozyskaliśmy jakiekolwiek dane osobowe od dzieci poniżej 13 roku życia, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji. Rodzic lub opiekun korzystający z aplikacji Mentor® for Families może zarejestrować dziecko, które ukończyło 14 lat, aby umożliwić mu zapoznanie się z ofertą naszych kursów lub uczestnictwo w jednym z nich.

Powiadomienie dotyczące wiadomości kierowanych do Państwa przez eDriving: eDriving może się z Państwem komunikować, stosując następujące rozwiązania: 

Informacje o postępie realizacji naszych usług w wysyłanych co tydzień i co miesiąc e-mailach i/lub wiadomościach tekstowych lub podawane w aplikacji.

Transakcyjne wiadomości e-mail: Nasze produkty, usługi i kursy są dostosowane do generowania, w określonych odstępach czasu, powiadomień z informacjami o hasłach, ukończeniu kursu, potwierdzeniach transakcji, aktualizacjach niniejszej polityki prywatności (jeśli zdecydujemy się na taki sposób przekazywania powiadomień). Te wiadomości e-mail dotyczą wyłącznie produktów oraz usług oferowanych i subskrybowanych na stronie internetowej lub w ramach innych usług.

E-maile z powiadomieniami dla rodziców: Jeśli użytkownik jest nastoletnim lub początkującym kierowcą (ma nie mniej niż 14, ale nie więcej niż 18 lat) używającym aplikacji Mentor® for Families i chce korzystać z usług, musimy otrzymać zgodę jego rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo i przekazanie nam danych osobowych niezbędnych do przetwarzania rejestracji (takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail).

E-maile informacyjne i marketingowe: Co pewien czas przekazujemy wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aktualności i oferty promocyjne firmy eDriving oraz oferty produktów i usług spółek zależnych.  Mają Państwo prawo w dowolnym czasie zabronić nam kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych. Mogą Państwo zrezygnować ze wszystkich wiadomości e-mail marketingowych i newslettera, klikając na łączu „Anuluj subskrypcję” dostępnym na dole wiadomości lub, kontaktując się z nami bezpośrednio za pomocą poniższych danych kontaktowych. Jeśli zwrócą się do nas Państwo z wnioskiem o usunięcie nazwy/imienia i nazwiska oraz adresu z wiadomości e-mail marketingowych i newslettera, zachowamy Państwa nazwę/imię i nazwisko w pliku „Nie kontaktować się”, aby zagwarantować spełnienie Państwa żądania, jednak jego przetworzenie może potrwać do 10 dni.  Proszę pamiętać, że jeśli cofną Państwo zgodę na otrzymywanie e-maili wysyłanych przez eDriving, nadal będą Państwo otrzymywać od eDriving e-maile transakcyjne z istotnymi wiadomościami.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub korzystania z naszych usług prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty konwencjonalnej lub elektronicznej, jak wskazano poniżej:

Ameryka Północna i Południowa, Kanada, Azja i Pacyfik oraz Karaiby: 

eDriving LLC

Do: Urzędnik ds. ochrony prywatności

211 Bayberry Drive, Suites 1 D, E & F

Cape May Court House, New Jersey, 08210. UNITED STATES OF AMERICA

E-mail:  Privacy@eDriving.com

Wielka Brytania, Europa, Afryka i Bliski Wschód:

eDriving Ltd.

Do: Urzędnik ds. ochrony prywatności

Pennine Business Park

9 Longbow Close

Huddersfield, HD2 1GQ, England, UNITED KINGDOM

E-mail: Privacy@eDriving.com

Zmiany w naszej polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Poinformujemy Państwa o wszelkich dokonywanych przez nas modyfikacjach. Nowa polityka prywatności nie będzie stosowana z mocą wsteczną. Będziemy wykorzystywać informacje zgodnie z polityką prywatności, na podstawie której je zgromadzono.

Powiadomienie dla osób fizycznych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Niniejsza sekcja ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych korzystających z naszych usług lub uzyskujących do nich dostęp, które w czasie gromadzenia danych przebywają na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii (zwanych łącznie „wyznaczonymi krajami”).

Możemy Państwa poprosić o podanie kraju, w którym Państwo przebywają w czasie korzystania z naszych usług lub uzyskiwania do nich dostępu. Mamy również możliwość określenia kraju Państwa pobytu na podstawie Państwa adresu IP. Jeśli kierujemy się Państwa adresem IP, nie możemy stosować warunków określonych w tej sekcji do osób fizycznych, które maskują lub w inny sposób ukrywają przed nami informacje o aktualnym miejscu pobytu, aby nie ujawniać się w wyznaczonych krajach. Jeżeli którykolwiek z warunków zawartych w niniejszej sekcji jest sprzeczny z innymi warunkami niniejszej polityki, warunki przedstawione w tej sekcji mają zastosowanie do osób fizycznych w wyznaczonych krajach.

Podstawa prawna. W powyższych sekcjach wyjaśniamy sposoby, w jakie dane osobowe użytkowników są gromadzone i wykorzystywane przez eDriving samodzielnie lub na potrzeby stron trzecich. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie (1) za Państwa zgodą; (2) w celu dotrzymania warunków umowy zawartej pomiędzy Państwem a nami; (3) w celu spełnienia obowiązku prawnego lub (4) w przypadku, gdy mamy w tym uzasadniony interes, równoważąc go przy tym z Państwa interesami i podstawowymi prawami. Poniżej przedstawiony jest wykres wskazujący podstawę prawną, którą się kierujemy przy przetwarzaniu danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna
Dostarczanie usług

Odpowiedź na zapytania użytkowników

Egzekwowanie warunków i praw wynikających z umów

Udzielenie wsparcia klientom

Zagwarantowanie bezpieczeństwa usług

Udostępnianie danych podmiotom powiązanym z eDriving

Udostępnianie danych naszym usługodawcom, partnerom biznesowym i innym podmiotom

Przetwarzanie bazuje na naszych zobowiązaniach umownych lub jest wykonywane na żądanie osoby fizycznej przed zawarciem umowy.
Personalizacja doświadczeń w zakresie usług

Badania i rozwój

Udostępnianie danych w związku z reorganizacją firmy

Przy przetwarzaniu danych kierujemy się naszym uzasadnionym interesem, jakim jest lepsze zrozumienie potrzeb użytkownika, utrzymanie i poprawa dokładności przechowywanych przez nas informacji o użytkowniku oraz lepsza promocja lub optymalizacja naszych usług.
Zagwarantowanie bezpieczeństwa usług

Udostępnienie danych na podstawie wniosków o egzekwowanie prawa

Egzekwowanie warunków i praw wynikających z umów

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, interesu publicznego lub ochrony Państwa żywotnych interesów. 

 

Marketing. Z osobami fizycznymi przebywającymi w wyznaczonych krajach będziemy się kontaktować wyłącznie drogą elektroniczną (w tym e-mailem lub przez SMS), kierując się naszym uzasadnionym interesem, zgodnie z obowiązującym prawem lub za zgodą osoby fizycznej. W przypadku, gdy powołujemy się na uzasadniony interes, będziemy wysyłać Państwu tylko informacje na temat naszych usług podobnych do tych, które były już przedmiotem negocjacji lub sprzedaży na Państwa rzecz.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na to, abyśmy wykorzystywali Państwa dane osobowe w ten sposób, należy kliknąć umieszczone w e-mailach łącze lub wysłać e-mail na adres Privacy@eDriving.com. W dowolnym czasie można bezpłatnie zgłosić sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego.

Prawa osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług gwarantujemy Państwu niżej opisane prawa. Możemy ograniczyć Państwa wnioski o przyznanie poszczególnych praw, w przypadku gdy: (a) odmowa dostępu jest wymagana lub dopuszczona przez prawo; (b) przyznanie dostępu miałoby negatywny wpływ na prywatność innych osób; (c) konieczna jest ochrona naszych praw i własności; bądź (d) wniosek jest niepoważny lub uciążliwy.

Gdy otrzymamy od Państwa indywidualny wniosek o przyznanie praw, możemy starać się zweryfikować Państwa, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Dostęp, korekta, usunięcie. Mają Państwu prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty, aktualizacji lub usunięcia w określonych okolicznościach.

Sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych. Mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zażądać od nas ograniczenia ich przetwarzania lub umożliwienia ich przeniesienia.

Prawo do cofnięcia zgody. W dowolnym momencie mają Państwo prawo do wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, prosimy o kontakt pod adresem Privacy@eDriving.com i wpisanie następującego tematu wiadomości e-mail: „Wniosek o przyznanie indywidualnych praw w EOG”.

Prawo do złożenia zażalenia. Jeśli uważają Państwo, że ograniczyliśmy lub naruszyliśmy Państwa prawo do prywatności, prosimy o kontakt pod adresem Privacy@eDriving.com , abyśmy mogli bezpośrednio rozstrzygnąć spór. Jeżeli mają Państwo status mieszkańca Unii Europejskiej i są osobą, której dotyczą dane i której skarga lub spór z eDriving nie zostały rozstrzygnięte, co wynika z przepisów Privacy Shield (Tarcza Prywatności), wyrażamy zgodę na skierowanie Państwa skargi, na mocy umów ramowych, do niezależnego organu rozstrzygającego spory. Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z programem Privacy Shield. Należy pamiętać, że jeśli Państwa skarga nie zostanie rozstrzygnięta za pośrednictwem powyższych kanałów, w niektórych okolicznościach może być dostępna opcja wiążącego arbitrażu przed Organem Arbitrażowym Tarczy Prywatności (Privacy Shield Panel).

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego znajdującego się w państwie członkowskim, które jest miejscem Państwa zwykłego pobytu, pracy lub domniemanego naruszenia przepisów.

INFORMACJE O WYKORZYSTANIU PLIKÓW COOKIE

CO TO SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie („ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Mają one szerokie zastosowanie przy usprawnianiu działania stron internetowych, jak również przy dostarczeniu informacji ich właścicielom.

JAKICH PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY?

 • Pliki cookie, które służą do zapamiętywania danych użytkownika, który jest aktualnie zalogowany do systemu.
 • Pliki cookie, które zapewniają równomierną dystrybucję ruchu w naszej infrastrukturze internetowej.
 • Pliki cookie, które przekazują nam statystyczne informacje o odwiedzających naszą stronę internetową, np. popularne strony, typ używanych przeglądarek i czas spędzany na każdej stronie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PLIKÓW COOKIE, KTÓRYCH UŻYWAMY

Poniżej przedstawiona jest lista używanych przez nas plików cookie, ich nazwy i przeznaczenie.

Typ Nazwa Cel Opis  
Infrastruktura strony internetowej NSC_Qspe-Bqq-IUUQT Równomierna dystrybucja ruchu w sieci Web Jest to plik cookie pierwszej strony, ustawiany natychmiast po wejściu na stronę internetową. Przechowuje on losowy zestaw znaków i służy do równomiernej dystrybucji ruchu w sieci Web w infrastrukturze Virtual Risk Manager (wirtualny menedżer ryzyka).  
Platforma internetowa idsGlobalDriver
misapp
ssoToVrm
PHPSESSID
Umożliwienie logowania Te pliki cookie przechowują losowo wprowadzone dane numeryczne, które są unikalne dla użytkownika aktualnie zalogowanego w Virtual Risk Manager. Dzięki nim użytkownik pozostaje zalogowany. Są to pliki cookie pierwszej strony, ustawiane podczas logowania się na stronie.  
Google Analytics __utma Identyfikacja unikalnych odwiedzających Każda unikalna przeglądarka, która odwiedza stronę tej witryny, otrzymuje unikalny identyfikator poprzez plik cookie __utma. W ten sposób kolejne wizyty na stronie internetowej za pośrednictwem tej samej przeglądarki są rejestrowane jako należące do tego samego (unikalnego) odwiedzającego. Jest to plik cookie pierwszej strony, ustawiany natychmiast po wejściu na stronę internetową. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics
  __utmb
__utmc
Definiowanie sesji odwiedzającego Te dwa pliki cookie są wykorzystywane przez Google Analytics do definiowania sesji; sesja to okres interakcji pomiędzy przeglądarką odwiedzającego a konkretną stroną internetową. Są to pliki cookie pierwszej strony ustawiane natychmiast po wejściu na stronę internetową.  
  __utmz Śledzenie źródeł ruchu i nawigacja Jeśli użytkownik znajdzie się na tej stronie poprzez wynik wyszukiwarki, bezpośrednie łącze lub reklamę, która odsyła do strony internetowej, Google Analytics zapisuje w pliku cookie typ informacji odsyłających. Jest to plik cookie pierwszej strony, ustawiany natychmiast po wejściu na stronę internetową.  


JAK USUWAMY PLIKI COOKIE?


Ustawienia większości przeglądarek internetowych umożliwiają pewną kontrolę nad większością plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie, w tym dowiedzieć się, w jaki sposób sprawdzić typy ustawionych plików cookie oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, proszę odwiedzić stronę https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/