PRIVACYBELEID VOOR

Bijgewerkt: 23 juni 2019 

PRIVACYBELEID VOOR DE WEBSITE EN DE SERVICES VAN EDRIVING

Inleiding

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe eDriving, LLC (‘eDriving’, ‘onze’, ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’) persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt wanneer u gebruikmaakt van onze website www.eDriving.com (‘Site’ of ‘Website’), de app van Mentor® by eDriving (‘Mentor-app’), het portaal van Mentor® by eDriving (‘Mentor-portaal’) en ons portaal voor Virtual Risk Manager® (‘VRM’) (samen de ‘Services’).  Hierin wordt de aard beschreven van de persoonlijke informatie die door ons wordt verwerkt, hoe we die informatie gebruiken of delen, de keuzes die u ter beschikking staan met betrekking tot ons gebruik van uw informatie, hoe u uw informatie kunt raadplegen en bijwerken, en welke maatregelen eDriving neemt om uw informatie veilig te houden.  

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

In dit beleid gebruiken we de term ‘persoonlijke gegevens’ om gegevens te beschrijven die u identificeren of identificeerbaar maken. Gegevens die geanonimiseerd zijn en geen specifiek individu identificeren, zijn geen ‘persoonlijke gegevens’.  Wanneer u onze Services gebruikt, verzamelen wij informatie die u naar ons verzendt en bepaalde andere informatie met betrekking tot uw gebruik van onze Services die automatisch wordt verzameld. Door onze Services te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid.  We kunnen ook tijdig een kennisgeving verstrekken of toestemming vragen voor bepaalde praktijken. We kunnen bijvoorbeeld toestemming verkrijgen met behulp van de standaardrechten die op uw apparaat beschikbaar zijn en die van toepassing zijn op de Mentor-app.

eDriving verzamelt uw persoonlijke gegevens alleen als u uw toestemming hebt gegeven in uw hoedanigheid als privépersoon die een of meer Services van eDriving gebruikt, of in uw hoedanigheid als werknemer van een bedrijf dat u toegang verleent tot een of meer van de Services van eDriving:  

 • Persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt:

Wanneer u zich registreert voor een account met behulp van een of meer van onze Services, verzamelen wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres.  Voor gebruikers van een Service waarvoor individuele betalingen zijn vereist, zoals Mentor for FamiliesSM, verzamelen we informatie voor betaling, waaronder: uw naam, creditcardnummer, pinpasnummer of het nummer van een andere kaart, vervaldatum van de kaart, CVV-code van de kaart, facturatieadres en postcode.

 • Persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen:

Cookies; logbestanden en soortgelijke technologieën: We gebruiken cookies, logbestanden, webbakens en andere soortgelijke technologieën om automatisch informatie te verzamelen, informatie effectiever weer te geven en de Services te verbeteren, alsmede voor veiligheidsdoeleinden.  De informatie die we verzamelen met behulp van deze technologieën omvat gebruikersvoorkeuren, computer- of apparaatinstellingen, paginaweergaven, internetprotocoladres (IP-adres), browsertype, besturingssysteem, naam van Internet Service Provider, de pagina met de verwijzing, ingang- en uitgangpagina, platformtype, datum-/tijdstempel, of u bepaalde berichten hebt bekeken, enzovoort.  Raadpleeg ons Cookiebericht voor meer informatie over deze technologieën en hoe u cookies kunt beheren en verwijderen. Momenteel houden we GEEN rekening met ‘Niet volgen’-verzoeken en veranderen we onze services of informatiepraktijken op geen enkele manier als gevolg van het ontvangen van ‘Niet volgen’-verzoeken van uw browser.  

Andere automatisch verzamelde apparaatinformatie: Wanneer u de toepassing van Mentor by eDrivingSM (de ‘App’) installeert en activeert op uw mobiele apparaat, wordt de volgende informatie verzameld. 

 1. Uw rijgedrag: De app maakt gebruik van de interne sensoren van uw mobiele apparaat (bijv. de gyroscoop en bewegingssensor) om informatie te verzamelen over uw rijgedraggegevens, zoals optrekken, hard remmen, bochten nemen en snelheidsovertredingen.  
 2. Locatie-, reis- en routegegevens: Wanneer u een rit maakt, verzamelt de app locatie- en routegegevens in de vorm van GPS-signalen.
 3. Gebruik en activiteit van de telefoon: De App meet de algemene telefonische activiteit, inclusief wanneer het scherm aan staat, berichten, telefoongesprekken en beweging van de telefoon.  De app registreert GEEN individueel identificerende gebruiks- of activiteitsinformatie, zoals toetsaanslagen, inhoud van telefoongesprekken, contacten, foto’s of welke andere apps actief zijn.
 4. Informatie over het apparaat: De App verzamelt informatie over internetpaginaweergaven, IP-adres, browsertype en besturingssysteem.

 

Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u verstrekt, ongeacht of deze vrijwillig worden verstrekt of automatisch worden verzameld, kunnen op een of meer van de volgende manieren worden gebruikt:

Om functies van onze apps en website ter beschikking te stellen en onze activiteiten, producten en services te verbeteren: We gebruiken data die we verzamelen om bestaande functies en mogelijkheden van onze Services ter beschikking te stellen. We gebruiken bijvoorbeeld uw locatie- en rijgedraggegevens om te presteren en om analyses te maken voor u, waaronder het berekenen van uw persoonlijke rijscore, die we vervolgens aan u doorgeven; informatie met betrekking tot positieve en negatieve rijgebeurtenissen; dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse rijtrends; en gerichte coachingmodules op basis van uw rijanalyses. We kunnen deze informatie ook gebruiken om tests te doen, onderzoek uit te voeren en nieuwe Services of nieuwe functies ter beschikking te stellen of aan te bieden of om de algehele gebruikerservaring te verbeteren.  

Om betalingen te verwerken: Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor het verwerken van betalingen. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Persoonlijke gegevens die tijdens het betalingsproces worden verzameld, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, worden gebruikt om contact met u op te nemen als we problemen hebben met het verwerken van een bestelling.  We delen informatie in zoverre vereist met een externe dienstverlener voor het verwerken van creditcardservices waarmee we een schriftelijke overeenkomst onderhouden om te zorgen voor passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen om uw persoonlijke en financiële gegevens te beschermen. We geven geen toestemming voor het vrijgeven van uw persoonlijke of financiële informatie aan mensen die niet direct betrokken zijn bij het verwerken van de transactie van uw bestelling.

Om te communiceren over producten en diensten: eDriving en zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen bieden aanvullende producten en diensten aan.  We kunnen u relevante aanbiedingen doen, maar ook relevante aanbiedingen van dochterondernemingen of gelieerde merken en serviceproviders van eDriving, tenzij u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van dergelijke berichten.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om de rechten, eigendommen en veiligheid van u en anderen te beschermen:  De persoonlijke gegevens die we online of via de App verzamelen, worden ook gebruikt voor verificatie van uw identiteit tijdens het gebruik van onze producten en services of om frauduleus gebruik te voorkomen en, indien van toepassing, voor nauwkeurige verwerking.

Algemene analytische doeleinden: We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, onze Services te beheren, bewegingen van klanten te volgen en brede demografische informatie te verzamelen voor ons exclusieve gebruik. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens en we slaan geen IP-adressen op in onze database. Af en toe kunnen we geaggregeerde statistieken uit onze logboeken die geen persoonlijke gegevens bevatten onthullen wanneer we met serviceproviders, gelieerde ondernemingen of zakelijke partners samenwerken.

Persoonlijke gegevens delen en vrijgeven

We delen GEEN persoonlijke gegevens, noch data over locatie of rijgedrag, behalve zoals hieronder uiteengezet. 

Externe serviceproviders: Uw persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld met uw toestemming, bijvoorbeeld: uw naam, e-mailadres, locatie of rijgedrag kunnen worden gedeeld met een of meer externe serviceproviders, zoals hieronder uiteengezet:

Bepaalde services of productfuncties kunnen door derden worden geleverd. Door onze App of andere Services te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat eDriving dergeljke gegevens en data mogelijk deelt met derde partijen waarmee eDriving een contractuele relatie heeft om het gevraagde product, de service of de functionaliteit te leveren namens gebruikers en klanten van de Services.  Dit delen omvat mogelijk bijvoorbeeld het doorgeven van data aan externe verificatiepartners met het oog op de verificatie van gebruikers, en door derden gehoste callcenteroplossingen voor telecommunicatie (inclusief chats en e-mails) en services voor bewaking van gesprekken. Een ander voorbeeld: het is mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met verschillende cursusaanbieders waarmee wij een contract afsluiten om cursussen en certificaten af te leveren. Deze tussenpersonen hebben toegang tot onze database om klantenondersteuning te bieden aan studenten in hun respectievelijke staten, voltooiingscertificaten af te drukken en/of resultaten van gevolgde cursussen aan regelgevende instanties te rapporteren.

Het is mogelijk dat uw persoonlijke informatie anoniem wordt geaggregeerd in onze score- en andere modellen voor veilig rijden ons te helpen om rijgedrag beter te evalueren. Deze modellen kunnen worden gedeeld met onze klanten of andere derde partijen, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving.

Daarnaast is het mogelijk dat eDriving bedrijven of entiteiten verkoopt of andere bedrijven of entiteiten koopt. Bij dergelijke transacties is het mogelijk dat persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen bedrijfsactiva.

Werkgevers: Als u rijdt in het kader van uw baan en u gebruikt Mentor by eDrivingSM als onderdeel van de relatie die uw bedrijf of organisatie is aangegaan met eDriving, worden uw FICO® Veilig rijden-score, uw rijgedrag en afgeleide scores (inclusief, maar niet beperkt tot optrekken, remmen, bochten nemen, snelheid en afleiding), te verbeteren punten en de algemene trends van uw rijgedrag met uw bedrijf en organisatie gedeeld volgens de overeenkomst met uw bedrijf of organisatie, in overeenstemming met het beleid van uw bedrijf of organisatie. Uw GPS- en locatiegegevens worden NIET met uw werkgever gedeeld.

 

Ouder/voogd: Als u jonger bent dan 18, worden de data over uw rijgedrag en/of locatie met uw ouder/voogd gedeeld.

Familie: Als u toestemming hebt gegeven of u hebt aangemeld om de data over uw rijgedrag en/of locatie te delen met gezinsleden die ook gebruikmaken van de service Mentor for Families.

Verzekeraar: Als u toestemming hebt gegeven of als u zich hebt aangemeld om de data over uw rijgedrag te delen met uw verzekeraar om kortingen, beloningen, enz. te krijgen.

Naleving van wettelijk vereiste openbaarmakingen of handhaving van rechten: Hoewel we ons uiterste best doen om de privacy van gebruikers te beschermen, moeten we mogelijk persoonlijke gegevens doorgeven wanneer dit wettelijk verplicht is, als we te goeder trouw van mening zijn dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan een relevant onderzoek door wetshandhavingsinstanties, een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, of anderszins wettelijk vereist.

Bedrijfsoverdracht: We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens over te dragen in geval van een mogelijke of daadwerkelijke verkoop of overdracht van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten of activa.  Na een dergelijke verkoop of overdracht kunt u contact opnemen met de entiteit waaraan we uw persoonlijke gegevens hebben doorgegeven als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Bescherming en beheer van uw persoonlijke gegevens

Beveiliging: Als u een gebruikersnaam en wachtwoord hebt voor een van onze Services, hebt u de verantwoordelijkheid om uw wachtwoord geheim te houden. U mag uw wachtwoord aan niemand doorgeven. eDriving vraagt u niet om uw wachtwoord in een ongevraagd telefoontje of e-mail. Bovendien moet u redelijke voorzorgsmaatregelen nemen wanneer u een computer die niet van u is gebruikt in een openbare omgeving. Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens die aan ons wordt verstrekt veilig te houden en we hebben een informatiebeveiligingsbeleidsvoorschriften, regels en technische maatregelen geïmplementeerd om de persoonlijke gegevens die we beheren te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging en onwettige vernietiging of onbedoeld verlies, inclusief het volgende: 

 • Alle persoonlijke gegevens worden gecodeerd en beveiligd tijdens verzending en wanneer ze inactief zijn (minimaal 256 bits-codering);
 • Online toegang tot VRM- en Mentor®-services gebeurt alleen via HTTPS;
 • Meerdere niveaus van beveiliging, waaronder CCTV, beperkte toegang en afgesloten kasten;
 • Dag en nacht bewaking en inbraakbeveiliging;
 • Regelmatig geplande beveiligingstests;
 • ISO27001-certificering voor informatiebeveiliging en regelmatig gecontroleerd (zowel intern als door derden); 
 • Strikte procedures voor werknemers met betrekking tot gegevensbescherming, inclusief doorlichting van personeel en opleiding; en
 • Al onze partners, werknemers, contractanten en dienstverleners die toegang hebben tot en iets te maken hebben met de verwerking van persoonlijke gegevens, zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Bewaring: We bewaren uw accountgegevens zolang uw account bestaat.  We bewaren de persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze Website gedurende ten minste [drie (3)] jaar vanaf de datum van onze laatste interactie of gedurende een langere periode zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.  Van gebruikers van onze Services bewaren wij de informatie over uw gebruik van de Services, zoals uw rijgedrag, gedurende ten minste [zeven (7)] jaar vanaf de datum van onze laatste interactie of gedurende de periode die is overeengekomen met uw werkgever of zoals vereist door toepasselijk recht. 

Toegang tot en beheer van uw persoonlijke gegevens: Met uw accountinstellingen hebt u toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen en verwijderen.  U kunt bijvoorbeeld persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord. Als u ouder of voogd bent van een minderjarige die een of meer van de Services gebruikt, kunt u bovendien de informatie van uw minderjarige bekijken en ons verzoeken deze informatie bij te werken of te verwijderen door een ondertekend verzoek te sturen, met daarin vermeld uw e-mailadres, het e-mailadres van de minderjarige, geboortedatum en voornaam, met behulp van de onderstaande contactgegevens.  

Koppelingen naar andere sites  

Het is mogelijk dat de Services van eDriving koppelingen bevatten naar andere websites, voor uw gemak. Sommige van deze websites worden beheerd door of namens eDriving, terwijl andere geen banden hebben met eDriving. eDriving is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van gekoppelde websites die niet worden beheerd door eDriving, en dit privacybeleid is niet van toepassing op die gekoppelde websites. Elke gekoppelde website moet worden gecontroleerd op zijn eigen privacyverklaring.

Speciale meldingen

Kennisgeving aan inwoners van Californië: Burgerlijk Wetboek Paragraaf 1798.83. De wet van Californië vereist dat we ingezetenen van Californië die ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt informeren dat zij ons informatie mogen vragen over onze bekendmakingen aan derden (waaronder aan GT gelieerde entiteiten) voor hun directemarketingdoeleinden. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via: Privacy@eDriving.com met in de onderwerpregel ‘California Privacy Rights’.

Verzameling van informatie van kinderen: Wij verzamelen of onderhouden niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar en geen enkel deel van de Website of de App is gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Als u ontdekt dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via onderstaande contactgegevens. Als we vernemen dat we persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar hebben verzameld, zullen we snel stappen ondernemen om dergelijke gegevens te verwijderen. Een ouder of voogd die Mentor® for Families gebruikt, kan een kind van veertien jaar of ouder registreren om een van onze cursussen te raadplegen of te volgen.

Kennisgeving met betrekking tot mededelingen aan u van eDriving: het is mogelijk dat eDriving u een of meer van de volgende berichten stuurt: 

Statusupdates over de voortgang van onze Services via wekelijkse en maandelijkse e-mails en/of sms-berichten of meldingen in de app.

Transactionele e-mails: Onze producten, services en cursussen zijn ontworpen om e-mailmeldingen met bepaalde tussenpozen te genereren, zoals wachtwoordinformatie, informatie over het voltooien van cursussen, bevestigingen van transacties en kennisgevingen van updates van dit privacybeleid (als we ervoor kiezen om dergelijke kennisgevingen op deze manier aan u te verstrekken). Deze e-mails hebben uitsluitend betrekking op de producten en services die worden aangeboden door de Website of andere Services en waarop u via de Website of andere Services geabonneerd bent.

E-mails met meldingen voor ouders: Als u een tiener of beginnende bestuurder bent (ten minste 14, maar jonger dan 18 jaar) die Mentor® for Families gebruikt en wilt deelnemen aan het gebruik van de Services, moeten we toestemming krijgen van uw ouder of wettelijke voogd om deel te nemen en om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken die nodig zijn om uw registratie te verwerken (zoals naam en e-mailadres).

E-mails met informatie en marketingmails: Af en toe bieden we veiligheidstips, nieuws en aanbiedingen voor eDriving en aanvullende product- en serviceaanbiedingen.  U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden. U kunt zich afmelden voor alle e-mails over marketing en voor de nieuwsbrieven per mail door op de link ‘Afmelden’ onderaan in de e-mail te klikken of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Als u ons vraagt uw naam en adres te verwijderen uit e-mails over marketing en voor de nieuwsbrieven per mail, behouden we uw naam in een bestand ‘Geen contact mee opnemen’ om ervoor te zorgen dat we uw verzoek kunnen inwilligen, maar het kan tot tien dagen duren om uw verzoek te verwerken.  Als u zich afmeldt voor de e-mails van eDriving, zult u nog altijd transactionele e-mails met essentiële informatie ontvangen van eDriving.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of over uw omgang met onze Services, kunt u contact met ons opnemen via post of e-mail, zoals hieronder uiteengezet:

Noord- en Zuid-Amerika, Canada, Azië/Stille Oceaan en het Caribisch gebied: 

eDriving LLC

Attn: Privacy Officer

211 Bayberry Drive, Suites 1 D, E & F

Cape May Court House, New Jersey, 08210. VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

E-mail:  Privacy@eDriving.com

 

VK, Europa, Afrika en het Midden-Oosten:

eDriving Ltd.

Attn: Privacy Officer

Pennine Business Park

9 Longbow Close

Huddersfield, HD2 1GQ, Engeland, VERENIGD KONINKRIJK

E-mail: Privacy@eDriving.com

 

Herzieningen van ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we die wijzigingen publiceren, zodat u op de hoogte bent van die wijzigingen. Nieuw beleid is niet met terugwerkende kracht van toepassing. Wij gebruiken informatie in overeenstemming met het privacybeleid waaronder de informatie werd verzameld.

Kennisgeving aan personen in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

Deze paragraaf is alleen van toepassing op personen die gebruikmaken van of toegang hebben tot onze Services en die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland (samen de ‘Aangeduide landen’) op het moment van de gegevensverzameling.

We kunnen u vragen aan te geven in welk land u zich bevindt wanneer u bepaalde Services gebruikt of toegang hebt tot deze Services, of we kunnen op uw IP-adres vertrouwen om na te gaan in welk land u zich bevindt. Wanneer we uw IP-adres gebruiken, kunnen we de voorwaarden van deze paragraaf niet toepassen op personen die hun locatiegegevens maskeren of anderszins verbergen om te zorgen dat het lijkt alsof ze niet in de Aangeduide landen gevestigd zijn. Indien enige voorwaarde in deze paragraaf in strijd is met andere voorwaarden in dit Beleid, zijn de voorwaarden in deze paragraaf van toepassing op personen in de Aangeduide landen.

Wettelijke basis. In de paragrafen hierboven leggen we verschillende manieren uit waarop eDriving uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt, zelf en ten opzichte van derden. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen (1) met uw toestemming; (2) om een contract tussen u en ons te sluiten; (3) om te voldoen aan een wettelijke verplichting of (4) waar we een legitiem belang hebben om dit te doen, waarbij we deze belangen afwegen tegen uw belangen en fundamentele rechten. Hieronder vindt u een grafiek die de wettelijke basis aangeeft die wij gebruiken voor het verwerken van persoonlijke informatie.

Doel van de verwerking Wettelijke basis
Om de Services te leveren

Om te reageren op uw vragen

Om onze voorwaarden en overeenkomsten te handhaven

Om klantenondersteuning te bieden

Om de beveiliging van de Service te waarborgen

Delen met een eDriving gelieerde entiteiten

Delen met onze Serviceproviders, zakelijke partners en anderen

De verwerking is gebaseerd op onze contractuele verplichtingen of gebeurt om stappen te ondernemen op verzoek van de persoon voorafgaand aan het aangaan van een contract.
Om uw ervaring met de Services te personaliseren

Voor onderzoek en ontwikkeling

Delen als gevolg van bedrijfsreorganisatie

De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om u beter te begrijpen, om de nauwkeurigheid van de informatie die wij over u bewaren te behouden en te verbeteren, en om onze Services beter te promoten of te optimaliseren.
Om de beveiliging van de Service te waarborgen

Delen als gevolg van verzoeken van wetshandhavingsinstanties

Om onze voorwaarden en overeenkomsten te handhaven

Verwerking is nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het algemeen belang of is noodzakelijk met het oog op uw vitale belangen. 

 

Marketing. We nemen alleen contact op met personen die zich in de Aangeduide landen bevinden via elektronische middelen (inclusief e-mail of sms) op basis van onze legitieme belangen, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving of door de toestemming van het individu. Wanneer we terugvallen op ons legitieme belang, zullen we u alleen informatie sturen over Services die vergelijkbaar zijn met Services die u al eerder hebt aangekocht of waarover u in het verleden hebt onderhandeld met ons.

Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens op deze manier gebruiken, klikt u op de link waarmee u zich afmeldt in uw e-mails of stuurt u ons een e-mail via Privacy@eDriving.com. U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen directe marketing.

Individuele rechten. Wij bieden u de hieronder beschreven rechten wanneer u onze Services gebruikt. We kunnen uw verzoeken om individuele rechten beperken (a) wanneer weigering van toegang wordt vereist of is geautoriseerd door de wetgeving; (b) wanneer het verlenen van toegang een negatief effect zou hebben op de privacy van anderen; (c) om onze rechten en eigendommen te beschermen; of (d) wanneer het verzoek lichtzinning of belastend is.

We kunnen proberen uw identiteit te verifiëren wanneer we een verzoek om individuele rechten van u ontvangen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Toegang, correctie, verwijdering. U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht op toegang, correctie, bijwerking of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen gebruik. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens vragen.

 

Het recht om toestemming in te trekken. Voor elke op toestemming gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking of de verwerking van derden op basis van toestemming voorafgaand aan uw intrekking.

Als u uw rechten onder de toepasselijke wetgeving wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via Privacy@eDriving.com, met ‘EEA Individual Rights Request’ in de onderwerpregel van de e-mail.

Recht om een klacht in te dienen. Als u van mening bent dat we uw privacyrechten hebben geschonden of overtreden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via Privacy@eDriving.com zodat we uw geschil rechtstreeks kunnen oplossen. Als u een Europese betrokkene bent met een onopgeloste klacht of een geschil met eDriving die/dat voortvloeit uit de vereisten van het privacyschildkader, stemmen we ermee in uw klacht in het kader van het privacyschildkader door te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme. Zie Privacyschildbeleid voor meer informatie. Houd er rekening mee dat als uw klacht niet via deze kanalen wordt opgelost, onder bepaalde omstandigheden een bindende arbitrageoptie door een Privacyschildjury beschikbaar kan zijn.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit in een lidstaat waar uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk ligt.

COOKIEKENNISGEVING

WAT IS EEN COOKIE?


‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de site.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?

 • Cookies worden gebruikt om de gebruiker te onthouden die op dat moment bij het systeem is aangemeld.
 • Cookies die webverkeer gelijkmatig over onze website-infrastructuur verdelen.
 • Cookies die ons statistische informatie over onze websitebezoekers verschaffen, bijv. populaire pagina’s, welke browsers worden gebruikt en hoeveel tijd wordt besteed aan elke pagina.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES DIE WE GEBRUIKEN

Hier is een lijst met de cookies die we gebruiken, hun naam en waarvoor we ze gebruiken.

Type Naam Doel Beschrijving  
Website-infrastructuur NSC_Qspe-Bqq-IUUQT Webverkeer gelijkmatig distribueren Dit is een eigen cookie dat onmiddellijk wordt ingesteld bij het bezoeken van de website. Deze cookie slaat een willekeurige reeks tekens op en wordt gebruikt om het webverkeer gelijkmatig te verdelen over de infrastructuur van de virtualriskmanager-website.  
Websiteplatform idsGlobalDriver
misapp
ssoToVrm
PHPSESSID
Om inloggen mogelijk te maken Deze cookie slaat willekeurige numerieke gegevens op die uniek zijn voor de gebruiker die momenteel is aangemeld bij de Virtual Risk Manager. Deze zijn bedoeld om de gebruiker de mogelijkheid te geven in te loggen. Dit zijn eigen cookies die worden ingesteld bij het inloggen op de site.  
Google Analytics __utma Identificeren van unieke bezoekers Elke unieke browser die een pagina op deze site bezoekt, krijgt via de __utma-cookie een unieke id. Op deze manier worden latere bezoeken aan de website via dezelfde browser geregistreerd als behorende tot dezelfde (unieke) bezoeker. Dit is een eigen cookie dat onmiddellijk wordt ingesteld bij het bezoeken van de website. Invoegtoepassing voor browser voor opt-out van Google Analytics
  __utmb
__utmc
Bezoekerssessie bepalen Twee cookies worden door Google Analytics gebruikt om een sessie te bepalen. Een sessie is een periode van interactie tussen de browser van een bezoeker en een bepaalde website. Dit zijn eigen cookies die onmiddellijk worden ingesteld bij het bezoeken van de website.  
  __utmz Tracken van bron van verkeer en navigatie Wanneer u deze site bereikt via een resultaat van een zoekmachine, een directe link of een advertentie die linkt naar de website, slaat Google Analytics het type verwijzingsinformatie op in een cookie. Dit is een eigen cookie dat onmiddellijk wordt ingesteld bij het bezoeken van de website.  


HOE VERWIJDER IK DE COOKIES?


De meeste webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen. U vindt meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, in https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/