Giải pháp

Mentor của eDriving

Định nghĩa lại về giảm thiểu nguy cơ.

Chương trình quản lý nguy cơ lái xe kỹ thuật số của chúng tôi giúp các tổ chức giảm thiểu va chạm, thương tích, sự cố và tổng chi phí sở hữu đội xe.

Mentor của eDrivingSM tích hợp phương pháp giảm thiểu nguy cơ lái xe đã được kiểm chứng và cấp bằng sáng chế mà công ty không ngừng cải thiện vào ứng dụng di động độc đáo để vừa xác định các hành vi lái xe có nguy cơ gây nguy hiểm, vừa khắc phục những hành vi đó qua các bài đào tạo nhỏ trong ứng dụng.

Tổng quan về Mentor của eDriving

Xem video (2:54)

Phương pháp đột phá của chúng tôi

Không cần trang thiết bị phần cứng. Ứng dụng Mentor sử dụng các cảm biến trên điện thoại thông minh để thu thập & phân tích hành vi lái xe có nguy cơ gây nguy hiểm với độ chính xác cao nhất, chẳng hạn như hành vi mất tập trung do điện thoại.

Tổng quan về Mentor của eDriving

Xem video (2:54)

Điểm Lái xe An toàn FICO® đã được chứng thực. eDriving đã hợp tác với công ty phân tích đầu ngành FICO® để mang đến cho các tài xế Điểm Lái xe An toàn FICO® cá nhân đã được chứng thực nhằm dự đoán khả năng gặp tai nạn hoặc sự cố.

 

Đào tạo trên ứng dụng. Ngoài việc nhận diện và báo cáo về hành vi có nguy cơ gây nguy hiểm, Mentor còn giúp khắc phục những hành vi này qua các bài đào tạo tương tác nhỏ mà hấp dẫn (3-5 phút) ngay trên ứng dụng.

Công cụ đào tạo. Với các mẫu đào tạo, các nhà quản lý có thể đào tạo cho các tài xế có nguy cơ gây nguy hiểm về hành vi lái xe an toàn hơn khi ngồi sau vô lăng. Các phiên đào tạo hàng tháng, hàng năm và sau va chạm có định dạng độc đáo.

 

  • Yêu cầu thông tin/bản demo

Tính năng chính

Gói dịch vụ linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu.


Giải pháp linh hoạt cho các nhóm kinh doanh, dịch vụ và vận chuyển Vàng Bạc Đồng
Ứng dụng MentorSM của eDriving - với Điểm Lái xe An toàn FICO®, Đào tạo nhỏ và tính năng trò chơi vòng kết nối
Bảng thông tin dành cho quản lý với dữ liệu Mentor và thông tin hoàn thành đào tạo
Công cụ đào tạo cho nhà quản lý
Đánh giá RoadRISK®
DVIR - Kiểm tra xe trước/sau
DriverINDEX® tích hợp dữ liệu từ Mentor và dữ liệu tai nạn
Diễn đàn/Hỗ trợ lập điểm chuẩn
Hỗ trợ kỹ thuật 24/5
Tạp chí số an toàn giao thông đường bộ Three60TM
Báo cáo sự kiện của tài xế/CrashCOUNT
Đào tạo chuyên nghiệp