Điều khoản sử dụng

Cập nhật: Ngày 04 tháng 01 năm 2021

Điều khoản sử dụng

eDriving, LLC (“eDriving”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp trang web tại địa chỉ www.eDriving.com (“Trang web”), Mentor® trên Ứng dụng eDriving và tất cả sản phẩm phái sinh (“Ứng dụng Mentor”), Mentor® trên cổng thông tin eDriving (“Cổng thông tin Mentor”), và cổng thông tin Virtual Risk Manager® (“VRM”), được gọi riêng là “Dịch vụ” và được gọi chung là “Các dịch vụ”. Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”) được áp dụng khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

eDriving và công ty mẹ, công ty liên kết, bên được cấp phép và cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông, đại diện, người kế thừa, người được chuyển nhượng, nhà cung cấp, đối tác bán lẻ tương ứng và bất kỳ bên nào khác liên quan đến khâu chế tạo, vận hành, sản xuất hay truyền tải Trang web hoặc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào khác sau đây được gọi là “Các bên eDriving”

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BẠN CHO BIẾT ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.  MỖI KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ, PHIÊN BẢN ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN HIỆN HÀNH SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG. KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN NÊN KIỂM TRA NGÀY LẬP ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN (GHI RÕ BÊN TRÊN) VÀ XEM LẠI MỌI THAY ĐỔI ĐÃ THỰC HIỆN KỂ TỪ LẦN CUỐI TRUY CẬP.

NẾU KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BẠN SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ EDRIVING NÀO KHÁC.

1. Điều kiện sử dụng trang web và thiết lập tài khoản

Trang web này có mặt trên toàn cầu.  Các dịch vụ của eDriving được thiết kế để sử dụng tại địa điểm bạn thường lái xe tới.  Người dùng mọi độ tuổi có thể tìm duyệt Trang web, tuy nhiên, bạn chỉ có thể thiết lập tài khoản cho bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi nếu là cá nhân hoặc đơn vị có thể lập hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật pháp hiện hành. Người dùng dưới mười tám (18) tuổi phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ để thiết lập tài khoản cho bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Một số Dịch vụ cụ thể tại nhiều quốc gia có thể đặt giới hạn độ tuổi nhất định.

Khi đăng ký tài khoản, bạn phải (i) cung cấp thông tin chính xác và trung thực, và (ii) cập nhật các thông tin này tùy từng thời điểm nếu cần để đảm bảo thông tin đăng ký được cập nhật và chính xác. Bằng việc thiết lập tài khoản, bạn cam đoan và bảo đảm bạn có quyền và được phép cung cấp thông tin mà bạn đã cung cấp khi đăng ký tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn, cũng như chịu trách nhiệm hạn chế hành vi truy cập vào các thông tin này và máy tính của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động từ tài khoản và/hoặc mật khẩu của mình.

2. Chấp nhận điều khoản

Bằng việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn chấp nhận tất cả điều khoản và điều kiện dưới đây.  Nếu không đồng ý với mỗi và mọi điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.  Chúng tôi có quyền tùy ý thay đổi và/hoặc sửa đổi các phần trong điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và các thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức, trừ phi có quy định khác; do đó, bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra thay đổi trong các điều khoản này.  Vui lòng xem chú thích “Cập nhật lần cuối” ở trên cùng trang này để xem ngày cập nhật tài liệu lần cuối của Thỏa thuận này.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hay công cụ nào khác để can thiệp hoặc cố tình can thiệp vào hoạt động bình thường của bất kỳ Dịch vụ nào, và bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây tải quá lớn hoặc bất hợp lý lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi.  Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, nhện theo dõi hoặc thiết bị tự động nào, cũng như quy trình thủ công để giám sát hoặc sao chép bất kỳ trang Dịch vụ hay nội dung nào trong đây, hoặc lập dựng, bắt chước hay sử dụng bất kỳ phần nào của bất kỳ Dịch vụ nào khi chưa có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản từ đại diện ủy quyền của eDriving.

4. Quyền sở hữu và cho phép sử dụng nội dung

Thiết kế của tất cả Dịch vụ và toàn bộ văn bản, đồ họa, thông tin, nhãn hiệu, dấu dịch vụ, tên thương hiệu, ảnh, quảng cáo, nội dung và các tài liệu khác được hiển thị hoặc có thể tải xuống từ bất kỳ Dịch vụ nào (“Nội dung”) là tài sản của eDriving hoặc eDriving được phép sử dụng. Quyền sở hữu toàn bộ Nội dung thuộc về chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được (i) sửa đổi thông tin hoặc tài liệu trên bất kỳ Dịch vụ nào bằng bất kỳ cách nào hoặc sao chép hay công khai hiển thị, thực hiện, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu này vì mục đích công khai hoặc thương mại, bao gồm mục đích tiếp thị, hoặc (ii) xóa bỏ, làm mờ hoặc xóa gạch các thông tin độc quyền xuất hiện trên bất kỳ Nội dung nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu và bất kỳ thông tin nào khác về sở hữu trí tuệ.

Nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật nhãn hiệu và các luật khác, cũng như các điều khoản hiệp ước quốc tế, và không được sử dụng trừ phi được cho phép trong Điều khoản này hoặc đã được chủ sở hữu Nội dung cho phép trước bằng văn bản. Bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào của bạn đối với các Nội dung này có thể khiến bạn bị phạt dân sự hoặc hình sự.

Một số nhãn hiệu, tên thương hiệu, dấu dịch vụ và logo được sử dụng hoặc xuất hiện trên bất kỳ Dịch vụ nào là nhãn hiệu, tên thương hiệu, dấu dịch vụ đã đăng ký và chưa đăng ký của eDriving và công ty mẹ, công ty liên kết hoặc các bên liên quan và các bên liên kết. Không có nội dung nào trong bất kỳ Dịch vụ nào cấp, hoặc được ngầm hiểu hay mặc nhiên được hiểu là cấp phép hoặc quyền sử dụng cho bất kỳ nhãn hiệu, tên thương hiệu, dấu dịch vụ và logo nào xuất hiện khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của eDriving, công ty mẹ, công ty liên kết hoặc các bên liên quan và các bên liên kết.

5. Tính khả dụng của Sản phẩm, Dịch vụ, Tính năng và Nội dung

Tất cả Tính năng, Nội dung, Sản phẩm và Dịch vụ xuất hiện trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc do Dịch vụ của chúng tôi cung cấp có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.  Ngoài ra, chúng tôi có thể tùy ý ngừng cung cấp bất kỳ Tính năng, Nội dung, Sản phẩm hay Dịch vụ nào. Việc bất kỳ Tính năng, Nội dung, Sản phẩm hay Dịch vụ nào được bổ sung tại một thời điểm nhất định không hàm chỉ hoặc đảm bảo rằng các Sản phẩm hoặc Dịch vụ này có thể sử dụng trong tương lai.

6. Tính chính xác của Thông tin

Các bên eDriving sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo các thông tin về Dịch vụ của chúng tôi đầy đủ, chính xác và cập nhật. Mặc dù vậy, thông tin về Dịch vụ có thể không chính xác, thiếu sót hoặc lỗi thời. Các mô tả về sản phẩm và dịch vụ chỉ được cung cấp nhằm mục đích thuận tiện và có thể không chính xác tuyệt đối. Các bên eDriving không cam đoan về tính đầy đủ, độ chính xác hay tính hợp thời của bất kỳ thông tin nào về dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, các sản phẩm và dịch vụ có thể không khả dụng hoặc có thông số khác so với mô tả đã liệt kê. Ngoài ra, chúng tôi có thể thay đổi thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà không cần thông báo.  

Các bên eDriving không thể đảm bảo bất kỳ kết quả nào dựa trên việc bạn sử dụng một hoặc nhiều Dịch vụ của chúng tôi.  Ví dụ, các bên eDriving không thể đảm bảo kỹ năng lái xe của bạn sẽ được cải thiện khi sử dụng một hoặc nhiều Dịch vụ của chúng tôi.  Các bên eDriving không thể đảm bảo việc bạn sử dụng một hoặc nhiều Dịch vụ của chúng tôi sẽ ngăn bất kỳ hành vi vi phạm nào khi di chuyển hoặc sự cố, va chạm hay chấn thương nào khi đi xe.  Ngoài ra, các bên eDriving không thể đảm bảo rằng tỷ suất phí bảo hiểm của bạn sẽ giảm xuống do/khi bạn sử dụng một hoặc nhiều Dịch vụ của chúng tôi.

7. Đường liên kết đến trang web của bên thứ ba

Nếu bạn chọn rời một Dịch vụ bằng cách nhấp vào đường liên kết tới trang web khác không thuộc eDriving, bao gồm các trang web quảng cáo, eDriving không chịu trách nhiệm cho chính sách quyền riêng tư hoặc điều khoản sử dụng của các trang web này.  Ngoài ra, eDriving không kiểm soát các trang web và các nguồn này.  Bạn công nhận và đồng ý rằng eDriving không chịu trách nhiệm cho tính khả dụng của các trang web hoặc nguồn bên ngoài này, và không chứng thực hay chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác có trên các trang web hoặc nguồn này.  Chúng tôi có quyền tắt các đường liên kết đến bất kỳ trang web bên thứ ba nào.

8. Từ chối đảm bảo

Một số khu vực pháp lý không cho phép một số giới hạn hoặc ngoại lệ nhất định về trách nhiệm pháp lý, bảo hành và biện pháp pháp lý, do đó, các ngoại lệ và giới hạn này có thể không được áp dụng cho bạn.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ “NHƯ HIỆN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ”. BẠN ĐỒNG Ý TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA EDRIVING.  TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ HOẶC GHI RÕ, EDRIVING TỪ CHỐI ĐẢM BẢO CHO BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TẤT CẢ ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM, BẤT KỂ LÀ ĐẢM BẢO ĐÓ ĐƯỢC GHI RÕ, HÀM CHỈ HAY THEO LUẬT ĐỊNH.

9. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC BÊN EDRIVING KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ BÊN NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, TRỪNG PHẠT, TAI NẠN HOẶC HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) DO HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BẤT KỂ LÀ DỰA TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, VI PHẠM HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC, VÀ BẤT KỂ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ HAY CHƯA.

VIỆC TỪ CHỐI BẢO ĐẢM RÕ RÀNG, HÀM CHỈ HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH NÊU TRÊN VÀ CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẼ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG NẾU BỊ PHÁP LUẬT NGHIÊM CẤM (VÍ DỤ NHƯ TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ LUẬT PHÁP BANG NEW JERSEY CẤM). VUI LÒNG THAM KHẢO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÁC QUY ĐỊNH CẤM NÀY.

10. Bồi thường

Bạn phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi, chủ sở hữu, đối tác, công ty con, công ty liên kết và từng cán bộ, giám đốc, đại diện, nhà thầu, nhà thầu phụ, khách, cư dân, khách thăm, bên được cấp phép, người được mời, bên được ủy quyền cho phép và nhân viên của các cá nhân hoặc đơn vị này (“Các bên được bồi thường”) không bị tổn hại từ mọi cáo buộc, yêu cầu, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tiền phạt, hình phạt hoặc chi phí nào dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm phí luật sư và phí kế toán hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này, Dịch vụ của eDriving hoặc liên quan đến việc bạn thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành động nào, bất kể là có do sơ suất của eDriving hay bất kỳ đại diện hoặc nhân viên nào của các Bên được bồi thường hay không (trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành nghiêm cấm) hoặc các khiếu nại liên quan đến việc bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, nhãn hiệu, quyền nghệ sĩ, quyền nhân thân, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền trong luật sở hữu trí tuệ khác.

11. Chấm dứt

eDriving có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn (và xóa hồ sơ tương ứng với tài khoản đó và bất kỳ nội dung đi kèm nào theo luật pháp hiện hành) hoặc quyền sử dụng của bạn đối với bất kỳ Dịch vụ hoặc Tính năng nào hoặc bất kỳ Dịch vụ nào khác bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì. Chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ và Tính năng của chúng tôi, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có trên hoặc thông qua các Dịch vụ đó bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ điều nào nêu trên.

12. Giải quyết tranh chấp

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ, bạn đồng ý với các điều khoản giải quyết tranh chấp sau:

Quyết định trọng tài mang tính ràng buộc
Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kỳ khiếu nại, tranh cãi hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến một Dịch vụ, các điều khoản này hoặc bất kỳ chính sách hoặc điều khoản nào khác được đưa vào đây (bao gồm việc vi phạm, chấm dứt, thực thi, giải thích, khả năng thực thi, hiệu lực hoặc các quyền của những điều nêu trên) (“Tranh chấp”) sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Bang New Jersey, bất kể nguyên tắc luật nào được lựa chọn.

Trong trường hợp có Tranh chấp, bạn và eDriving đồng ý tuân thủ quyết định trọng tài mang tính ràng buộc và bí mật.  Quy trình phân xử trọng tài sẽ được tổ chức tại New Jersey dưới tư cách là vụ kiện cá nhân và không phải là một vụ kiện tập thể.

Bạn từ bỏ một cách rõ ràng bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có để phân xử tranh chấp như một vụ kiện tập thể. Ngoài ra, bạn từ bỏ một cách rõ ràng quyền được xét xử bồi thẩm đoàn. Quy trình phân xử trọng tài thuộc sự quản lý của JAMS (http://www.jamsadr.com). Bạn có thể liên hệ với JAMS để xin bản quy tắc của tổ chức này. Cả hai Bên cùng thống nhất một trọng tài viên để tiến hành phân xử trọng tài. Trong trường hợp các bên không thống nhất được trọng tài viên, trọng tài viên sẽ được chọn theo quy tắc JAMS. Mỗi bên chịu trách nhiệm cho phí luật sư, phí chuyên gia và các khoản phí khác của mình, trừ phi trọng tài viên phán quyết bên thua kiện chịu các khoản phí đó.

Bất kể có quy định nào trái ngược với Mục này, nếu một trong hai bên vi phạm hoặc bị nghi ngờ là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên còn lại bằng bất kỳ cách nào, bên không vi phạm có thể yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp phù hợp khác tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang thuộc bất kỳ khu vực tài phán có thẩm quyền nào.

Phán quyết trọng tài
Phán quyết của trọng tài viên là kết quả cuối cùng và có tính ràng buộc với tất cả các bên. Mọi phân xử trọng tài trong điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi Đạo luật Trọng tài Liên bang thay vì bất kỳ luật trọng tài của tiểu bang nào. Bất kỳ tòa án nào có quyền tài phán đều có thể xét xử phán quyết của trọng tài. Ngoài các quy định từ bỏ quyền khởi kiện tập thể, nếu có bất kỳ phần nào của điều khoản này bị coi hoặc bị phát hiện là không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, thì phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực thi hành. Bất kể quy định trái ngược nào trong đây, nếu không thể thực thi quy định từ bỏ quyền khởi kiện tập thể trong đây với bất kỳ cá nhân hoặc tập thể nào thì sẽ chỉ áp dụng cho cá nhân hoặc tập thể đó, tất cả các cá nhân khác sẽ tiếp tục chịu sự điều chỉnh của Điều khoản phân xử trọng tài.

Từ bỏ quyền khởi kiện tập thể
Như đã nêu ở trên, các điều khoản này quy định rằng tất cả các Tranh chấp sẽ được giải quyết theo quyết định trọng tài mang tính ràng buộc, không phải tại tòa án hay xét xử của bồi thẩm đoàn. NẾU XẢY RA TRANH CHẤP, BẠN TỪ BỎ QUYỀN THAM GIA LÀM ĐẠI DIỆN HOẶC THÀNH VIÊN CỦA TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ KHIẾU NẠI TẬP THỂ NÀO CÓ THỂ CÓ VỚI CÁC BÊN EDRIVING, BAO GỒM BẤT KỲ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG TẬP THỂ HOẶC TẬP HỢP CÁC VỤ TỐ TỤNG CÁ NHÂN. ĐIỀU NÀY BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC TỪ BỎ QUYỀN KHỞI KIỆN HOẶC THAM GIA KHỞI KIỆN TẬP THỂ THEO QUY CHẾ TIỂU BANG.

Giới hạn khiếu nại bổ sung
Trừ khi bị pháp luật nghiêm cấm, mọi Tranh chấp phải được đệ trình trong vòng một (1) năm kể từ ngày phát sinh nguyên do.

13. Quy định khác 

Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này bị coi là trái pháp luật, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, quy định đó sẽ được coi là quy định tách biệt và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các quy định còn lại.

Các Điều khoản này và bất kỳ chính sách hoặc điều khoản nào khác được đưa vào đây cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và eDriving về việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào khác, cũng như việc sử dụng, xử lý và các quyền đối với thông tin cá nhân mà bạn gửi hoặc cung cấp, và sẽ thay thế cho bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và eDriving về chủ đề trong đây.  Tiêu đề mục trong các điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Nếu bất kỳ quy định nào trong các điều khoản này hoặc bất kỳ chính sách hay điều khoản nào khác được đưa vào đây bị coi là không thể thực thi thì các quy định khác sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

14. Điều khoản cụ thể của quốc gia KHÁC

KHÔNG CÓ.

15. Liên hệ với chúng tôi

Nếu có vấn đề hay thắc mắc về bất kỳ Dịch vụ nào hoặc các Điều khoản này, vui lòng liên hệ qua email hoặc gửi thư tới địa chỉ sau:

Bắc Mỹ và Nam Mỹ, Canada, Châu Á Thái Bình Dương và Ca-ri-bê: 
eDriving LLC
Người nhận: Legal
211 Bayberry Drive, Suites 1 D, E & F
Cape May Court House, New Jersey, 08210, HOA KỲ
Email: legal@edriving.com

Vương quốc Anh, Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông:
eDriving Ltd.
Người nhận: Legal
Pennine Business Park
9 Longbow Close
Huddersfield, HD2 1GQ, England, VƯƠNG QUỐC ANH
Email: legal@edriving.com

Châu Âu:
eDriving Europe Ltd
1F North Valley Business Centre
Mallow Road
Cork, T23 KH58, Ireland
Email: legal@edriving.com