Termene de utilizare

Actualizat: 4 ianuarie 2021

Termene de utilizare

eDriving, LLC („eDriving”, „noi”, „nouă” sau „al nostru”) furnizează un site web localizat la adresa www.eDriving.com („Site”), aplicația Mentor® dezvoltată de eDriving („Aplicația Mentor”) și toate derivatele acesteia, portalul Mentor® dezvoltat de eDriving („Portal Mentor”), sau portalul nostru de gestionare a riscurilor Virtual Risk Manager® („VRM”), fiecare dintre acestea reprezentând un „Serviciu” și împreună „Serviciile”. Aceste Termene de utilizare („Termenele”) sunt aplicabile utilizării de către dvs. a Serviciilor oferite de noi.

eDriving și compania mamă, părțile afiliate și posesorii de licențe, precum și funcționarii, directorii, angajații, acționarii, agenții, succesorii, cesionarii, furnizorii, partenerii de vânzare cu amănuntul și orice altă parte implicată în crearea, operarea, producerea sau transmiterea site-ului sau a furnizării oricărui alt Serviciu va fi denumit aici „Parte eDriving”

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACESTE TERMENE CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA ORICE SERVICIU PE CARE ÎL FURNIZĂM. UTILIZAREA ORICĂRUI SERVICIU INDICĂ ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTOR TERMENE ȘI CONDIȚII.  DE FIECARE DATĂ CÂND UTILIZAȚI UN SERVICIU, SE VA APLICA VERSIUNEA ACTUALĂ A ACESTOR TERMENE ȘI CONDIȚII. CÂND UTILIZAȚI UN SERVICIU, TREBUIE SĂ VERIFICAȚI DATA ACESTOR TERMENE ȘI CONDIȚII (INDICATĂ MAI SUS) ȘI SĂ REVIZUIȚI ORICE MODIFICĂRI CARE AU FĂCUTE DE LA ULTIMA VIZITĂ.

DACĂ NU ACCEPTAȚI ACESTE TERMENE ȘI CONDIȚII, NU PUTEȚI ACCESA SAU UTILIZA SITE-UL SAU NICI UN ALT SERVICIU EDRIVING.

1. Eligibilitatea utilizatorului site-ului și crearea unui cont

Acest site este disponibil în întreaga lume.  Serviciile eDriving sunt concepute pentru a fi utilizate în locația în care conduceți de obicei.  Utilizatorii de toate vârstele sunt bineveniți să navigheze pe Site, cu toate acestea, puteți crea un cont pentru oricare dintre Serviciile noastre numai dacă sunteți o persoană fizică sau o entitate care poate fi constituită ca parte în contracte cu executare obligatorie din punct de vedere legal, în conformitate cu legislația aplicabilă. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, trebuie să aveți consimțământul părintelui sau tutorelui dvs. pentru a crea un cont pentru oricare dintre Serviciile noastre. Pot exista anumite restricții de vârstă pentru Servicii specifice din diferite țări.

Când vă înregistrați pentru a avea un cont, trebuie (i) să furnizați informații corecte și adevărate și (ii) să actualizați din când în când aceste informații, în funcție de necesități pentru a vă menține informațiile de înregistrare la zi și corecte. Prin crearea unui cont, declarați și garantați că aveți dreptul și sunteți autorizat să furnizați informațiile date atunci când vă înregistrați contul. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor contului dvs. și a parolei și pentru restricționarea accesului la aceste informații și la computer. Toate activitățile care se desfășoară în contul și/sau parola dvs. vor fi responsabilitatea dumneavoastră.

2. Acceptarea Termenelor

Prin utilizarea oricărui Serviciu, acceptați toate termenele și condițiile de mai jos.  Dacă nu sunteți de acord cu toate aceste termene și condiții, vă rugăm să nu utilizați Serviciul.  La discreția noastră, ne rezervăm dreptul de a schimba și/sau modifica porțiuni din aceste termene în orice moment, fără o notificare prealabilă și, dacă nu se specifică altceva, astfel de modificări vor intra în vigoare imediat; prin urmare, este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic aceste termene pentru a vedea dacă au apărut modificări.  Vă rugăm să consultați legenda „Ultima actualizare” din partea de sus a acestei pagini pentru a vedea data la care au fost efectuate ultimele actualizări materiale ale acestui Acord.

3. Acțiuni interzise

Sunteți de acord că nu veți utiliza niciun dispozitiv, software sau alt instrument pentru a interfera sau a încerca să interferați cu funcționarea corectă a oricărui Serviciu și că nu veți întreprinde nicio acțiune care să impună o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre.  Vă exprimați acordul de a nu utiliza niciun robot, păianjen sau alt dispozitiv automat sau proces manual pentru a monitoriza sau copia oricare dintre paginile Serviciului sau conținutul acestora sau de a nu încadra, oglindi sau încorpora în orice alt mod orice parte a oricărui Serviciu, fără consimțământul expres prealabil dat în scris al unui reprezentant autorizat eDriving.

4. Proprietatea și utilizarea permisă a conținutului

Conceperea tuturor Serviciilor și a textului, graficii, informațiilor, mărcilor comerciale, mărcilor de servicii, denumirilor comerciale, fotografiilor, reclamelor, conținutului și altor materiale afișate pe sau care pot fi descărcate din orice Serviciu („Conținutul”) sunt fie proprietatea sau sunt utilizate cu permisiunea eDriving. Proprietatea asupra întregului conținut îi revine proprietarului său. Nu aveți dreptul (i) să modificați informațiile sau materialele din cadrul oricărui Serviciu în niciun fel sau să reproduceți sau să afișați public, să efectuați sau să distribuiți sau să utilizați în alt mod astfel de materiale în orice scop public sau comercial, inclusiv de marketing sau (ii) să eliminați, să ascundeți vederii sau să ștergeți în alt mod notificările de proprietate care apar pe orice Conținut, inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale și alte notificări de proprietate intelectuală.

Conținutul este protejat de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi și de dispozițiile tratatelor internaționale și nu poate fi utilizat decât în cazul în care este permis în aceste Termene sau cu permisiunea prealabilă scrisă a proprietarului unui astfel de Conținut. Orice utilizare neautorizată de către dvs. a unui astfel de Conținut vă poate face pasibil de pedepse civile și penale.

Anumite mărci comerciale, denumiri comerciale, mărci de servicii și sigle utilizate sau afișate pe orice Serviciu sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate, denumiri comerciale și mărci de servicii ale eDriving și ale companiei mamă, companiilor afiliate sau ale altor părți conexe sau afiliate. Nimic din conținutul oricărui Serviciu nu acordă și nu ar trebui interpretat că acordă, prin subînțelegere, eliminare sau altfel, orice licență sau drept de utilizare a oricărei mărci comerciale, denumiri comerciale, mărci de servicii sau sigle afișate fără permisiunea scrisă din partea eDriving, a companiei mamă, companiilor afiliate sau a altor părți afiliate sau în legătură.

5. Disponibilitatea Produselor, Serviciilor, Caracteristicilor și Conținutului

Toate Caracteristicile, Conținutul și Produsele Și Serviciile afișate sau furnizate în cadrul serviciilor oferite de noi pot fi modificate în orice moment fără o notificare prealabilă.  În plus, orice Caracteristică, Conținut, Produs sau Serviciu poate fi întrerupt în orice moment, la propria noastră discreție. Includerea oricăror Caracteristici, Conținut, produse sau servicii la un anumit moment nu implică sau garantează că aceste Produse sau Servicii vor fi disponibile în viitor.

6. Exactitatea informațiilor

Părțile eDriving depun eforturi rezonabile pentru a se asigura că informațiile despre Serviciile noastre sunt complete, exacte și actuale. Totuși, în ciuda acestor eforturi, informațiile despre un Serviciu pot fi inexacte, incomplete sau să nu fie actuale. Descrierile produselor și serviciilor sunt furnizate numai în scopuri practice și pot să fie aproximări. Părțile eDriving nu fac nicio declarație cu privire la exhaustivitatea, acuratețea sau actualitatea oricărei informații legate de serviciile noastre. De exemplu, produsele și serviciile pot fi indisponibile sau pot avea atribute diferite de cele enumerate. În plus, putem aduce modificări informațiilor legate de produsele și serviciile noastre fără o notificare prealabilă.  

Părțile eDriving nu pot garanta niciun rezultat pe baza utilizării de către dvs. a unuia sau mai multor Servicii pe care le oferim.  De exemplu, părțile eDriving nu pot garanta că maniera dvs. de a conduce se va îmbunătăți atunci când utilizați unul sau mai multe dintre Serviciile noastre.  Părțile eDriving nu pot garanta că utilizarea de către dvs. a unuia sau mai mult Servicii pe care la oferim poate preveni o încălcare a normelor de circulație sau un incident cu un vehicul, o coliziune sau o vătămare.  În plus, părțile eDriving nu pot garanta că primele dvs. de asigurare vor scădea când utilizați sau în urma utilizării de către dvs. a unuia sau mai multor Servicii pe care le oferim.

7. Linkuri către terțe părți

Dacă alegeți să părăsiți un Serviciu prin linkuri către alte site-uri non-eDriving, inclusiv cele ale agenților de publicitate, eDriving nu este responsabilă pentru politicile de confidențialitate sau condițiile de utilizare ale acestor site-uri.  În plus, eDriving nu are control asupra acestor site-uri și resurse.  Recunoașteți și sunteți de acord că eDriving nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor site-uri sau resurse externe și nu susține și nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru orice conținut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe astfel de site-uri sau resurse.  Ne rezervăm dreptul de a dezactiva linkurile către orice site-uri terțe.

8. Declinarea garanției

Anumite jurisdicții nu permit unele limitări sau excluderi privind răspunderea, garanțiile legale și căile de atac, astfel încât aceste excluderi și limitări pot să nu se aplice în cazul dvs.

SERVICIILE FURNIZATE DE NOI SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”. SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAȚI SERVICIILE EDRIVING PE RISCUL DVS.  CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SE SPECIFICĂ ALTFEL ÎN MOD EXPRES ȘI ESTE PREVĂZUT ÎN MOD EXPRES ÎN ALTĂ PARTE, EDRIVING ÎȘI DECLINĂ RESPONSABILITATEA PENTRU TOATE GARANȚIILE CU PRIVIRE LA ORICE SERVICIU, INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITARE LA TOATE GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NON-ÎNCĂLCARE, INDIFERENT DACĂ ACESTE GARANȚII SUNT EXPRESE, IMPLICITE SAU LEGALE.

9. Limitări ale responsabilității

ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ PĂRȚILE EDRIVING NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE NICIO PARTE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE, ACCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, PENTRU CELE REZULTATE DIN PROFITURILE PIERDUTE, PIERDEREA DATELOR SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU DIN INCAPACITATEA DE A UTILIZA ORICE SERVICIU SAU DIN REZULTATELE ACESTUIA, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE GARANȚIE, CONTRACT, DELICT SAU ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ ȘI DACĂ SUNT SAU NU INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

DECLARAȚIA DE DECLINARE A GARANȚIILOR EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE ȘI LIMITĂRILE DE RESPONSABILITATE NU SE APLICĂ ÎN MĂSURA ÎN CARE SUNT INTERZISE DE LEGE (INCLUSIV, DE EXEMPLU, INTERZICEREA DE LEGILE STATULUI NEW JERSEY). VĂ RUGĂM SĂ VĂ CONSULTAȚI LEGISLAȚIA LOCALĂ PENTRU ORICE ASTFEL DE INTERDICȚII.

10. Despăgubiri

Prin prezenta ne despăgubiți, ne apărați și ne exonerați pe noi, proprietarii noștri, partenerii, companiile afiliate, afiliații și fiecare dintre funcționarii, directorii, agenții, contractanții, subcontractanții, oaspeții, rezidenții, vizitatorii, licențiații, invitații, autoritățile și angajații acestor persoane sau entități („Părți Despăgubite”) nevinovați de orice acuzații, cereri, pretenții, răspunderi, daune, amenzi, penalități sau costuri de orice natură (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților și contabililor) care reies din sau sunt în orice mod legate de aceste termene, serviciile eDriving sau orice act conex sau eșecul acțiunii dvs. și indiferent dacă este ocazionat sau nu de neglijența eDriving sau a oricărui agent sau angajat al Părților Despăgubite sau a oricăruia dintre aceștia (cu excepția cazului în care și în măsura interzis de legea aplicabilă) sau revendicări legate de încălcarea de către dvs. a drepturilor de proprietate intelectuală ale oricărei persoane, inclusiv fără limitare, a drepturilor de autor, brevetelor, secretelor comerciale, mărcilor comerciale, drepturilor artiștilor, drepturilor morale, confidențialității, publicității sau drepturilor conform altor legi privind proprietatea intelectuală.

11. Reziliere

eDriving își rezervă dreptul de a vă suspenda sau rezilia contul (și, sub rezerva legilor aplicabile, de a șterge profilul (profilurile) aferent(e) unui astfel de cont și a oricărui conținut însoțitor) sau de a vă suspenda dreptul de a utiliza orice Serviciu sau caracteristici sau orice alt Serviciu în orice moment, pentru orice motiv sau fără motiv. Ne rezervăm dreptul de a schimba, suspenda sau întrerupe întregul sau orice aspect al Serviciilor și caracteristicilor, produselor și serviciilor disponibile pe sau prin intermediul acestor Servicii în orice moment, fără o notificare prealabilă. Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de orice terță parte pentru oricare dintre cele de mai sus.

12. Soluționarea litigiilor

Dacă sunteți cetățean al Statelor Unite ale Americii, sunteți de acord cu următoarele termene de soluționare a litigiilor:

Arbitraj obligatoriu
În cea mai mare măsură permisă de lege, orice reclamație, controversă sau litigiu care decurge din sau se referă la un Serviciu, aceste termene sau orice alte politici sau alte termene incluse aici (inclusiv încălcarea, încetarea, executarea, interpretarea, aplicabilitatea, drepturile prevăzute stipulate în oricare dintre prevederile de mai sus) (fiecare, un „Litigiu”) vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile statului New Jersey, fără a ține cont de alegerea principiilor sale de drept.

Dvs. și eDriving sunteți de acord să vă supuneți exclusiv unui proces arbitraj confidențial și obligatoriu în cazul unui litigiu.  Arbitrajul va avea loc în New Jersey în mod individual și nu ca o acțiune colectivă.

Renunțați în mod expres la orice drept pe care îl aveți de a arbitra un litigiu ca o acțiune colectivă. De asemenea, renunțați în mod expres la dreptul dvs. la un proces cu jurați. Arbitrajul va fi administrat de JAMS (http://www.jamsadr.com). Puteți obține o copie a regulilor JAMS contactând organizația. Fiecare dintre noi va conveni asupra unui arbitru care să conducă arbitrajul. În cazul în care părțile nu pot conveni asupra unui arbitru, arbitrul va fi ales în conformitate cu regulile JAMS. Fiecare parte va avea responsabilitatea angajării propriului avocat, expert și a plății onorariilor, cu excepția cazului în care arbitrul decide ca aceste onorarii să fie suportate de partea câștigătoare.

Fără a aduce atingere oricăror alte dispoziții contrare din această secțiune, în măsura în care oricare dintre părți a încălcat sau a existat riscul de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală a celeilalte părți, partea care nu încalcă drepturile poate solicita măsuri de despăgubire sau alte mijloace adecvate disponibile în orice stat sau tribunal federal competent.

Arbitraj definitiv
Hotărârea arbitrului este definitivă și obligatorie pentru toate părțile. Legea federală de arbitraj este cea care guvernează toate arbitrajele prevăzute în această clauză și nu legile de stat privind arbitrajul Orice instanță competentă poate pronunța hotărârea arbitrului. În cazul în care orice parte a acestei clauze, în afară de renunțările la drepturile de acțiune colectivă, este considerată sau găsită a fi imposibil de executat din orice motiv, restul clauzei va avea în continuare caracter executoriu. Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare din prezentul document, dacă renunțarea la dreptul de a introduce o acțiune colectivă stipulat în acest document nu este aplicabilă pentru nicio persoană sau persoane, această imposibilitatea de a fi executată se va aplica numai acelei persoane sau persoane, iar toate celelalte persoane vor continua intre sub incidența Clauzei de arbitraj.

Renunțarea la dreptul unei acțiuni colective
După cum s-a menționat mai sus, aceste termene prevăd că toate litigiile vor fi soluționate prin arbitraj obligatoriu și nu în instanță sau prin judecată. ÎN CAZUL ÎN CARE UN LITIGIU ESTE SUPUS ARBITRAJULUI, RENUNȚAȚI LA DREPTUL DVS. DE A PARTICIPA CA REPREZENTANT SAU MEMBRU ÎNTR-O ACȚIUNE COLECTIVĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE REVENDICARE COLECTIVĂ POTENȚIALĂ ÎMPOTRIVA PĂRȚILOR EDRIVING, INCLUSIV RENUNȚAȚI LA ORICE DREPT LA O ACȚIUNE DE ARBITRAJ COLECTIV SAU ORICE CONSOLIDARE A UNUI PROCES DE ARBITRAJ INDIVIDUAL. FĂRĂ LIMITARE, ACEST LUCRU INCLUDE RENUNȚAREA LA DREPTURILE DVS. DE A INIȚIA SAU DE A PARTICIPA LA O ACȚIUNE COLECTIVĂ AȘA CUM ESTE DEFINITĂ ÎN ORICE STATUT STATAL.

Limită suplimentară pentru revendicări
Cu excepția cazului în care legea interzice altceva, orice Litigiu trebuie inițiat în termen de un (1) an de la data producerii cauzei acțiunii.

13. Diverse 

În cazul în care o prevedere a acestor Termene este considerată ilegală, nulă sau, din orice motiv, imposibil de a fi pusă în aplicare, respectiva prevedere va fi considerată divizibilă și nu va afecta validitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții.

Aceste Termene și orice alte politici sau alte termene incluse aici, constituie acordul integral dintre dvs. și eDriving referitor la utilizarea de către dvs. a oricărui alt Serviciu și utilizarea, manipularea și drepturile la informațiile personale transmise sau furnizate de dvs., înlocuind orice alt acord dintre dvs. și eDriving cu privire la subiectul prezentului document.  Titlurile secțiunilor din cadrul acestor termene sunt specificate din rațiuni practice și nu au niciun efect juridic sau contractual. În cazul în care orice prevedere a acestor termene sau a oricărei alte politici sau alte termene incluse aici se vor dovedi a fi în imposibilitatea de a fi aplicate, celelalte prevederi vor rămâne în continuare în vigoare și vor produce efecte.

14. ALTE termene specifice țărilor

NU EXISTĂ.

15. Contactați-ne

Pentru probleme sau întrebări legate de orice Serviciu sau de aceste Termene, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau poștă la adresele de mai jos:

America de Nord și de Sud, Canada, Asia Pacific și Zona Caraibelor: 
eDriving LLC
În atenția: Legal
Bayberry Drive, nr. 211, Camerele 1 D, E și F
Cape May Court House, New Jersey, 08210, STATELE UNITE ALE AMERICII
E-mail: legal@edriving.com

Regatul Unit, Europa, Africa și Orientul Mijlociu:
eDriving Ltd.
În atenția: Legal
Pennine Business Park
Longbow Close, nr. 9
Huddersfield HD2 1GQ, Anglia, REGATUL UNIT
E-mail: legal@edriving.com

Europa:
eDriving Europe Ltd
1F North Valley Business Centre
Mallow Road
Cork, T23 KH58, Irlanda
E-mail: legal@edriving.com